Så sker förhandlingarna

Förhandlingarna om TTIP sker mellan USA och EU. För EU:s del är det EU-kommissionen som sköter förhandlingarna. Kommissionen har fått klartecken att inleda förhandlingarna  av ministerrådet och EU-parlamentet.

Den första förhandlingsrundan hölls i Washinton i juli 2013. I nuläget har tio förhandlingsrundor hållits, med den elfte i ordningen planerad till oktober.

Insynen i förhandlingarna är fortfarande begränsad. Det huvudsakliga material vi har att tillgå utgörs av de positionspapper som EU-kommissionen publicerat. En del positionspapper har också blivit tillgängliga via läckor, och vi kan via att studera andra avtal såsom CETA, TISA och TPP gissa oss till vad parterna driver på respektive område.

Parternas ambition är att bli klara med förhandlingarna under 2015. Det är en optimistisk målsättning. Troligen är avtalet aktuellt för omröstning i EU-parlamentet tidigast under hösten 2016.

2 comments

    • Rikard

      Det är ju ganska tidigt i processen än så länge, men största chansen att stoppa avtalet lär vara att få EU-parlamentet att säga nej (en av få instanser i den här processen där det finns direkt folkvalda politiker). Det bästa i nuläget är nog att börja höra av sig till diverse EU-parlamentariker och uttrycka sin oro över vad avtalet kan leda till – på så vis ser ledamöter i EU-parlamentet att det finns många medborgare som vet att det här är på gång och är bekymrade. Senare i processen, närmare en eventuell omröstning, lär det behövas en hel del demonstrationer. Ytterligare en bra sak är att göra är att höra av sig till riksdagsledamöter och be att de röstar nej till det här förslaget; http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/37/55/ab5f43a3.pdf (DN har skrivit om det också; http://www.dn.se/nyheter/sverige/eu-dokument-kan-bli-hemliga-med-ny-lag/). Det förslaget lär leda till att det blir ännu svårare för riksdagsledamöter och allmänheten att kunna komma åt dokument med koppling till TTIP-förhandlingarna.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>