TTIP-avtalet läcker

Vi ser ut att stå inför den största TTIP-läckan hittills. Den holländska avdelningen av Greenpeace säger sig ha tillgång till nära 250 sidor av TTIP-avtalet. Den här gången är det inte enbart positionspapper från EU-sidan som läckt, utan Greenpeace hävdar att man har tillgång till konsoliderade texter (avtalsutkast) motsvarande hela 13 kapitel av avtalet, där USA:s position i förhandlingarna för första gången blir känd.

Enligt Greenpeace själva, som gjort en analys av avtalsutkastet, är riskerna för klimatet och miljön stora. Organisationen pekar på att den typ av undantag för miljöskydd som normalt skrivs in i den här typen av avtal saknas, att EU:s försiktighetsprincip kringgås och att företag ges en räkmacka rakt in i framtida beslutsfattande.

Greenpeace har meddelat att man avser släppa hela texten kl. 11, svensk tid. Vi uppdaterar texten under dagen.

Uppdaterat: Alla dokument finns nu tillgängliga här.

Uppdaterat 2; Vi har börjat gå igenom texterna. Vi siktar på att ha en sammanfattning här på bloggen i morgon förmiddag.

Uppdaterat 3; Vi var lite väl optimistiska kring hur fort det skulle gå att analysera hela läckan, vi börjar släppa analyser av enskilda kapitel med start i morgon, onsdag.

Media; SvD

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för TTIP-avtalet läcker Publicerat i TTIP

Amerikanska senatorer kräver att hormonbehandlat kött tillåts via TTIP

En grupp på 26 amerikanska senatorer, inklusive alla utom två ledamöter av jordbruksutskottet, kräver att EU slopar alla jordbrukstullar och sitt förbud mot hormonbehandlat kött inom ramen för TTIP. Nyligen pekade även USA:s enhet för handel, USTR, ut EU:s förbud mot hormonbehandlat kött som ett handelshinder i sin årliga rapport. Nu växer det amerikanska trycket på EU att tillmötesgå krav på jordbruksområdet, annars kommer EU:s hopp om tillgång till offentlig upphandling i USA och urvattning av Buy American Act knappast att tillmötesgås.

En stor del av amerikansk köttproduktion präglas av att djuren, förutom stora mängder antibiotika, även föds upp med tillväxthormoner som gör att djuren uppnår slaktvikt snabbare. I EU är metoden förbjuden i enlighet med försiktighetsprincipen på grund av oro för eventuella hälsorisker för konsumenterna. Användningen av tillväxthormoner i djurproduktion är även förknippat med ett ökat lidande för djuren.

EU-kommissionen och Cecilia Malmström har varit tydliga med att man inte avser att tillåta amerikanskt hormonbehandlat kött på EU:s marknad. Även om så skulle bli fallet kan tullbefriat kött ändå skapa problem exempelvis för svenskt jordbruk, då amerikansk produktion präglas av nästan total frånvaro av djurskyddslagstiftning. Det leder till låga produktionskostnader för amerikansk industri, något som således kan snedvridna konkurrensen mot ex. svenska bönder om köttet skulle tillåtas tullfritt på EU:s marknad.

Ambitionen från parterna är fortfarande att få klart TTIP i år, men många kontroversiella frågor återstår där parterna ligger väldigt långt ifrån varandra, inte minst på jordbruksområdet. Frågan är om EU-kommissionen är redo att ge efter för USA:s krav för att i stället uppnå andra offensiva mål, eller om förhandlingarna är på väg in i ett dödläge.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Amerikanska senatorer kräver att hormonbehandlat kött tillåts via TTIP Publicerat i TTIP

Belgien kan stoppa CETA och TTIP

Belgien kan komma att hindras från att skriva under det kontroversiella CETA-avtalet, som allmänt betraktas som en lillebror till TTIP. Det är den vallonska delstatsregeringen som inte kommer att ge sitt godkännande till att den belgiska regeringen ingår avtalet, enligt ett uttalande från delstatsregeringens president Paul Magnette.

Det var under en debatt i det vallonska parlamentet som uttalandet fälldes. I Belgien finns, förutom den federala regeringen, även en form av delstatsregeringar uppdelade efter språkregioner med relativt stort självbestämmande. Det vallonska parlamentet kommer att rösta om en resolution den 27e april som bl.a. kräver att EU-domstolen granskar avtalet samt att tvistlösningsmekanismen ICS överges. Resolutionen är gemensamt författad av den styrande koalitionen (Socialdemokrater (PS) och konservativa (cdH)) samt det gröna partiet Ecolo.

Ett nej från ett enskild EU-medlemsland skulle i teorin kunna fälla hela avtalet, då samtliga medlemsländer måste godkänna avtalet i ministerrådet om det bedöms som ett så kallat ”blandat avtal”, vilket är troligt i fallet med såväl CETA som TTIP.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Belgien kan stoppa CETA och TTIP Publicerat i TTIP

Tyskt fackförbund säger nej till CETA

Den fackliga tyska paraplyorganisationen DGB säger nej till det planerade CETA-avtalet mellan Kanada och USA. DGB, som representerar 6 miljoner medlemmar, menar bl.a. att avtalets investeringsskydd, trots förbättringar, fortfarande inte säkerställer rätten att reglera. Dessutom varnar man för hur avtalet kan driva på liberalisering av känsliga sektorer, inte minst inom offentlig sektor.

Det tyska fackförbundet understryker att man inte är emot frihandel per sé, men att CETA innehåller så pass många kontroversiella delar att det inte är acceptabelt, utan måste omförhandlas. Kritiken riktas mot investeringsskyddet ICS, som enligt fackförbundet inte på ett fullgott sätt värnar rätten att lagstifta i det allmännas intresse och riskerar att leda till stämningar mot stater som försöker gå före med lagstiftning för att skydda exempelvis arbetstagare eller miljön. Det finns, enligt DGB, inget behov av ett särskilt investeringsskydd mellan EU och Kanada eftersom båda parter har utvecklade rättssystem fullt kapabla att hantera eventuella tvister.

Dessutom riktar DSB kritik mot den negativa förteckning av tjänster som används i avtalet, vilket man menar riskera att driva på liberalisering av känsliga sektorer och försvåra ett återtagande av misslyckade privatiseringar i offentlig kontroll. Ytterligare kritik riktas även mot att det inte finns någon ordentlig efterlevnadsmekanism kring de skrivelser i avtalet som rör arbetsrätt.

De största svenska fackförbunden har hittills varit positivt inställda till CETA-avtalet, och nyligen menade LO att förändringen av CETA:s investeringsskydd (från ISDS till ICS) var en seger för facken. Det är dock en åsikt som LO, bland europeiska fackliga organisationer, dock är ganska ensamma om.

Förhandlingarna om CETA-avtalet är helt färdiga, och beslut om avtalet väntas senare i höst. EU-parlamentet har möjlighet att stoppa avtalet – en möjlighet som även Sveriges regering har inom ramen för ministerrådet.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Tyskt fackförbund säger nej till CETA Publicerat i TTIP

CETA avtalet färdigt – nu ökar motståndet

CETA-avtalet, som EU förhandlat fram med Kanada, är efter många om och men färdigt. Men kritiken mot avtalet är, i likhet med TTIP, fortsatt stor.

Trots att förhandlingarna avslutades år 2014 har det tagit lång tid att bli klar med den ”juridiska översynen” (legal scrubbing) av avtalet. Detta som en konsekvens av den uppmärksamhet och kritik som riktats mot tvistlösningsmekanismen ISDS. Mekanismen är nu utbytt mot EU-kommissionens försök till permanent domstol, ICS, ett förslag som i sin tur har fått utstå hård kritik av experter. Inte heller civilsamhället tror det minsta på ICS, utan menar att det är i princip exakt samma sak som ISDS.

Nu kommer CETA översättas till samtliga officiella EU-språk innan ratificeringen (antagandet) av avtalet påbörjas. EU-kommissionen verkar strunta i den förfrågan kommissionen själva har skickat till EU-domstolen, och behandla avtalet som ett EU-exklusivt avtal (vilket betyder att ex. Sveriges riksdag inte kommer att ha något att säga till om). Detta lär stoppas av ministerrådet, och avtalet skulle i så fall bli ”blandat”, vilket betyder att Sveriges riksdag kommer att behöva godkänna CETA. Ministerrådet, där svenska regeringen har en röst, kommer även i sådana fall att behöva godkänna avtalet med absolut majoritet. Rådet kommer att vara först ut med ratificeringen någon gång under sommaren, och EU-parlamentet lär hålla sin votering om avtalet i slutet av året.

Skulle CETA gå igenom lär det underlätta möjligheten att få igenom även ett avtal med USA (TTIP), och den TTIP-kritiska rörelsen har nu börjat fokusera alltmer på att stoppa CETA.

Hela avtalstexten finns här. Vi återkommer med en bredare analys framöver.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för CETA avtalet färdigt – nu ökar motståndet Publicerat i TTIP

Ny förhandlingsrunda kantas av pessimism och protester

Den 12:e förhandlingsrundan om TTIP startade idag i Bryssel. Trots ambitioner om att skynda på förhandlingarna är kritiken fortfarande stor och nu pekar allt på att avtalet inte blir klart under 2016.

Obama-administrationen, som nu är inne på sitt sista år, har för första gången officiellt gjort klart att något avtal inte lär bli färdigt under Obamas tid vid makten. Det sätter upp vissa frågetecken kring avtalets framtid, då flera av de kandidater som nu är involverade i nomineringsprocesserna för demokraterna och republikanerna inför det amerikanska presidentvalet varit kritiska till de nya handelsavtalen. På den demokratiska sidan har framför allt Bernie Sanders varit kritisk, men även Hillary Clinton har vädrat viss kritik mot TPP (Trans-Pacific Partnership), det avtal som förhandlats fram med länder kring Stilla havet och som liknar TTIP i storlek och innehåll. Bland republikanerna har den ledande kandidaten Donald Trump också kritiserat TPP, men oavsett vilken av de republikanska kandidaterna som vinner nomineringen kan det bli problem. Som president skulle en republikan sannolikt vilja ändra förhandlingslinje i TTIP – något som möjligen inte hade uppskattats av EU.

Samtidigt kantas förhandlingarna fortfarande av protester. 280 organisationer från civilsamhället har idag gjort klart att EU-kommissionens försök att reformera den kontroversiella ISDS-mekanismen, och i processen döpa om den till ICS, inte duger. Enligt organisationerna är förändringarna i huvudsak kosmetiska och ger fortfarande utländska investerare möjlighet att utmana lagar och regler skapade för att skydda exempelvis folkhälsa eller miljö. Samtidigt har aktivister från Greenpeace blockerat förhandlingarna, i ett försök att uppmärksamma att TTIP kan hota båda nuvarande och framtida miljö- och hälsoskydd.

Statsminister Stefan Löfven varnade för att TTIP riskerade att gå i stöpet om förhandlingarna inte blev klara under år 2015. Nu blir det rimligen inget avtal förrän tidigast år 2017. Om vi ska tro statsministern bådar det inte gått för de som vill att avtalet ska bli verklighet.

TTIP – nu som film

Behovet av att få igång en debatt om TTIP i Sverige är stort, men faktatunga blogginlägg är i huvudsak en metod som lämpar sig bäst för folk som redan är intresserade. Som ett komplement lanserar vi nu ett par småfilmer som på ett enkelt sätt försöker förklara vad TTIP handlar om – först ut är en kort introduktion till avtalet och vad som står på spel i förhandlingarna. För referenser och kommande filmer, kika in på nya fliken film.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för TTIP – nu som film Publicerat i TTIP

Tyska domare sågar EU-kommissionens nya förslag på ISDS

Ett förbund av tyska domare sågar EU-kommissionens förslag på ny tvistlösningsmekanism inom ramen för TTIP. Det finns inga belägg för att ett sådant parallellt rättssystem behövs, och dessutom saknar det juridisk grund, menar domarna.

Den kontroversiella ISDS-mekanismen, som kommissionen i marginellt modifierad form nu kallar ICS,  ska om kommissionen får som den vill bli en del av TTIP. EU-kommissionen att ICS löser de grundläggande problemen med ISDS-mekanismen, och blir mer rättsäkert. Men Deutscher Richterbund, Tysklands största organisation för domare och offentliga åklagare, delar inte den uppfattningen.

Inrättandet av en permanent investeringsskyddsdomstol (ICS) skulle inte bara begränsa EU:s och medlemsstaternas lagstiftande makt utan helt förändra det etablerade rättssystemet inom unionen, menar domarna. Dessutom uppfyller inte förslaget på ICS de internationella kraven på oberoende för en domstol. Domarna menar således att ICS inte bara saknar rättslig grund, utan dessutom skulle underminera medlemsstaternas domstolars befogenhet gällande att tolka och tillämpa EU-lag.

De tyska domarnas ståndpunkt har inte passerat obemärkt förbi utan gett nytt bränsle till ISDS-debatten, vilket knappast är positiva nyheter för Cecilia Malmström och resten av EU-kommissionen inför den nya förhandlingsrundan om TTIP nu i februari.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Tyska domare sågar EU-kommissionens nya förslag på ISDS Publicerat i TTIP

TISA-avtalet vållade debatt i EU-parlamentet

Hört talas om TISA? Inte? Du är i gott sällskap. Vid sidan av det omdebatterade TTIP-avtalet pågår förhandlingar om ett internationellt avtal kring handeln med tjänster, ett avtal som kan få långtgående konsekvenser för såväl dataskydd, klimatet som offentlig sektor. Idag antog EU-parlamentet en resolution där man ställde relativt långtgående krav på att offentliga tjänster, skydd för personlig data och rätten att reglera måste värnas.

Avtalet har hamnat i skottgluggen efter att bl.a. fackliga paraplyorganisation PSI i en rapport pekade ut avtalet som ett hot mot offentlig sektor, och kritiken fick ytterligare fart efter att Wikileaks läckte delar av avtalet som fick miljöorganisationer att frukta att TISA kan komma att underminera klimatarbetet.

Parlamentet har vid dagens omröstning gett sin syn på förhandlingarna så här långt. Det är, i likhet med TTIP, EU-kommissionen som förhandlar det ännu inte färdigförhandlade avtalet å EU:s vägnar. Den stora överraskningen i dagens omröstning var att ett ändringsförslag som helt säger nej till användandet av klauser som ratchet och standstill antogs. Dessa klausuler har pekats ut av kritiker som ett hot mot möjligheten att exempelvis återta misslyckade privatiseringar i offentlig regi.

Nyhetsrapporteringen om avtalet är i det närmaste helt obefintlig i Sverige, trots att det är ett omfattande avtal med bl.a. EU, USA och Japan som parter. Vi kommer framöver att  öka vår rapportering om TISA här på bloggen, och skriva mer om både det och avtalet med Kanada, CETA.

Läs mer; Pressmeddelande från; Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Debattartikel av Max Andersson i Arbetet,

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för TISA-avtalet vållade debatt i EU-parlamentet Publicerat i TTIP

Önsketänkande präglar regeringens inställning till TTIP

Sveriges näringsminister Mikael Damberg ligger inte på latsidan. I en debattartikel med rubriken ”A push for TTIP” i den amerikanska nättidningen Huffington Post talar han sig varm för avtalet och meddelar att den svenska regeringen ska göra sitt yttersta för att få klart förhandlingarna redan i år.

Damberg poängterar att avtalet har potentiella fördelar av historiska dimensioner, och att den ekonomiska potentialen som genomsyrar TTIP är uppenbar. Tydligen är den så uppenbar att Damberg inte känner sig nödgad att presentera några bevis för sitt påstående. Några trovärdiga belägg (s.17) finns heller inte, vilket vi tidigare skrivit omfattande om. Tvärtom är den tidigare erfarenheten, bl.a. gällande NAFTA-avtalet, att preliminära uppskattningar av handelsavtalens effekter starkt överdriver de potentiella vinsterna i förhållande till vad som sedermera blir verklighet.

Den svenska regeringen tycks ha bestämt sig för att driva TTIP-avtalet i mål, trots den omfattande kritik som riktats mot avtalet. Det återstår att se hur det färdiga avtalet ser ut för att kunna avgöra vilka ev. farhågor såväl som fördelar som realiseras. Om den rödgröna regeringen bestämt sig för att TTIP är fantastiskt må det vara hänt, men det vore klädsamt om man åtminstone kunde föra en debatt byggd på fakta i stället för önsketänkande.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Önsketänkande präglar regeringens inställning till TTIP Publicerat i TTIP