Deadline ikväll – men Vallonien vägrar fortsatt ge vika

Trycket på den lilla regionen Vallonien, som för tillfället stoppar CETA-avtalet, tilltar. EU har gett Belgien ett ultimatum – få med Vallonien på tåget senast i kväll, annars ställs det planerade toppmötet på torsdag in. Men Vallonien fortsätter att göra motstånd.

Det vallonska parlamentets talman, André Antoine, sade tidigare idag till belgisk radio att det är omöjligt att gå med på EU:s ultimatum. Demokrati och öppenhet måste, enligt Antoine, respekteras. Under helgen har även EU-parlamentets ordförande, socialdemokraten Martin Schulz, av oklar anledning gett sig in i förhandlingarna, men inte heller han verkar ha lyckats övertyga vallonerna om att ge med sig.

Nu tyder det mesta på att mötet på torsdag mellan EU och Kanada ställs in. Det behöver nödvändigtvis inte betyda slutet för CETA, vallonerna är fortsatt öppna för att diskutera planerade tillägg till avtalet, men avtalet kommer onekligen att försenas.

Vi fortsätter rapportera om händelseutvecklingen under dagen.

Vallonien vägrar ge med sig – fortfarande nej till CETA

Parlamentet i den belgiska regionen Vallonien vägrar ge med sig – trots intensiva övertalningsförsök under gårdagen och natten från EU-ledare. Parlamentets negativa besked till CETA-avtalet kvarstår, då en majoritet i det vallonska parlamentet anser att de garantier som EU-kommissionen försökt presentera om att CETA-avtalet inte ska hota ex. miljö och arbetsrätt samt skydda rätten att reglera inte duger.

Trots detta fortsätter nu förhandlingar med den regionala regeringens president, socialdemokraten Paul Magnette. Ett definitivt besked om den planerade signeringen av avtalet kan ske som planerat nästa vecka väntas dröja ytterligare ett par dagar.

Även om Vallonien till slut skulle ge med sig, och därav möjliggöra för Belgien (och därigenom EU) att skriva under avtalet är detta enbart ett första steg – avtalet måste sedan godkännas i EU-parlamentet samt nationella parlament i EU och Kanada.

Läs mer; Pressmeddelande från Max Andersson (MP)
Kanadensiska professorer stödjer Vallonien

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Vallonien vägrar ge med sig – fortfarande nej till CETA Publicerat i TTIP

Valloniens nej till CETA får stöd av internationella experter

Efter att det regionala parlamentet i Vallonien stoppat Belgien (och därmed hela EU) från att ge klartecken för CETA skruvas nu trycket upp på det i sammanhanget lilla regionala parlamentet, inte minst från Kanada. Men nu får Valloniens parlament stöd – av kanadensiska forskare.

I ett öppet brev till det vallonska parlamentet och belgiska väljare skriver tio kanadensiska professorer med expertis kring investeringsskydd och ISDS att de vänder sig emot de påtryckningar som nu utövas mot parlamentet från kanadensiska företag och regering. Enligt professorerna gör det vallonska parlamentet helt rätt i att försöka stoppa CETA, då de reformer som föreslagits i avtalet är uppenbart undermåliga. CETA kan enligt professorerna underminera demokratiskt beslutsfattande genom de expansiva rättigheter som tilldelas utländska investerare. Dessa problem gäller, enligt professorerna, oavsett om EU och Kanada försöker anta någon form av ”tolkande deklaration”.

Rörande avtalets investeringsskydd (inkl. ICS) uttrycker professorerna en enorm förvåning till att enskilda regeringar agerar utifrån önskemålen från stora företag och vildsint håller fast vid en sådan djupt bristfällig och odemokratisk modell. Detta trots att det enligt professorerna helt saknas några trovärdiga skäl till att inkludera en sådan tvistlösningsmekanism i CETA.

Det är kritik som även den svenska regeringen torde ta till sig av.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Valloniens nej till CETA får stöd av internationella experter Publicerat i TTIP

CETA tillfälligt stoppat

Som väntat innebar Valloniens nej till CETA att Belgien inte kunde ge klartecken för avtalet när EU:s handelsministrar träffades tidigare idag. Nu lär ett extremt tryck läggas på Belgien och landets regionala parlament inför det beslutande rådsmötet nästa vecka.

Det stora hoppet från avtalets förespråkare läggs nu på den ”deklaration” som EU-kommissionen och Kanada planerar. Genom denna ytterligare tolkning hoppas EU-kommissionen få med sig Belgien. Deklarationen är även tänkt att användas som ett verktyg för att få kritiska tyska socialdemokraterna med på båten. Innehållet i deklarationen är dock fortsatt vagt formulerat och dess juridiska betydelse är högst oklar, något som även bekräftades av experter när det vallonska parlamentet röstade om CETA förra veckan. Även ett flertal andra organisationer har sågat deklarationen, exempelvis Greenpeace.

Precis som tidigare är Sveriges handelsminister Ann Linde (S) helt frågande till varför enskilda länder protesterar mot CETA-avtalet, och menar att om inte CETA godkänns måste parterna gå tillbaka till avtalet utan krav på miljö och fackliga rättigheter. Måhända har Linde fortfarande inte noterat att CETA i detta avseende inte innebär någon förbättring, då just de artiklar som berör fackliga rättigheter och miljö är undantagna från avtalets generella tvistlösningsmekanism, varvid det inte går att införa några sanktioner om någon av parterna bryter mot just dessa artiklar.

En spännande fortsättning lär följa.

Mer: Presskonferens med Cecila Malmström om dagens möte.
Corporate Europe Observatory, en organisation som bevakar lobbyismen i EU, har skrivit en ny sammanfattning om problemen med CETA.

Belgiska parlament kan stoppa CETA

Tidigare idag röstade det vallonska delstatsparlamentet för att förkasta det kontroversiella CETA-avtalet, som EU förhandlat med Kanada. Det är det andra regionala parlamentet i Belgien som på kort tid förkastar avtalet, vilket kan stoppa  EU-planerna på att skriva under avtalet.

Det vallonska parlamentet röstade med klar majoritet (46-16) för att inte ge Belgiens regering mandat för att skriva under avtalet. Farhågor om att avtalet kan leda till stämningar från utländska investerare samt negativt påverka jordbruket har stått i centrum för kritiken. I Belgien måste samtliga fem regionala parlament ge klartecken för att landets regering skall kunna skriva under avtal som CETA. EU:s ministerråd förväntas skriva under avtalet den 18e oktober, men detta måste göras med enhällighet. Sedan tidigare har ytterligare ett regionalt parlament i Belgien röstat mot avtalet, och nu hopar sig problemen för den belgiska regeringen och inte minst EU-kommissionen.

Vad som händer nu är inte helt klarlagt – möjligen kan den belgiska regeringen förhandla fram någon typ av kompromiss med sina kritiska regionala parlament. Det råder dock inga tvivel om att dagens beslut från det vallonska parlamentet kan hota den planerade underskriften av avtalet i ministerrådet den 18e oktober.

Hemma i Sverige fick regeringen idag godkännande av EU-nämnden för att skriva under avtalet på kommande ministerrådsmöte. Endast Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Utifrån vilken linje den socialdemokratiska handelsministern Ann Linde drivit de senaste månaderna kom beskedet från EU-nämnden knappast som en överraskning. Linde avfärdar på samma sätt kritik mot avtalet i Ekot, detta trots att vi tidigare kunnat visa att hennes argumentation bygger på direkta felaktigheter.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Belgiska parlament kan stoppa CETA Publicerat i TTIP

CETA ligger bra till – i riksdagen, regeringen och Bryssel

Följande är ett gästinlägg av Charles Berkow, tidigare bl.a. politiskt sakkunnig i regeringskansliet och tidigare ordförande för Europaavdelningen av Jordens Vänner.

Den sent väckta diskussionen om TTIP håller nu på att spilla över till CETA.  Kanadaavtalet kanske kan ses som en förövning till USA-avtalet också när det gäller procedurfrågorna, öppenhet och granskning. Kritik mot TTIP har ju ofta bemöts med att kritikerna är ute och spekulerar, eftersom TTIP inte är färdigförhandlat och ingen vet vad det kommer att innehålla. Tids nog blir det läge för granskning och diskussion, heter det.

När nu CETA diskuteras närmare är det dock i senaste läget. Avtalet blev färdigförhandlat i augusti 2014 och EU-kommissionen publicerade sitt förhandlingsmandat först över ett år senare, i december 2015.  En på centrala punkter reviderad version av avtalet blev klart först i februari 2016. Den fullständiga texten på närmare 1600 sidor offentliggjordes också då. Kommissionen försöker lirka igenom att CETA träder i kraft ”provisoriskt” innan de nationella parlamenten hinner säga sitt, kanske redan nu i oktober.

Hur blir det då i Sverige? I januari i år, innan CETAs slutversion 2.0 blev klar, kom riksdagens näringsutskott fram till följande: ”Det finns i dag inget beslut om att CETA-avtalet och ett eventuellt TTIP avtal ska underställas riksdagen för godkännande. Mycket talar dock för detta. Utskottet vill därför understryka vikten av att riksdagen vid ett eventuellt sådant beslut har ett gediget underlag att ta ställning till. Det gäller inte minst att det finns oberoende konsekvensanalyser av vad avtalen kan komma att innebära och vilka eventuella effekter de kan ha, inte bara på miljön utan också på t.ex. hälsa och sociala, fackliga och ekonomiska rättigheter. Det skulle t.ex. kunna vara konsekvensanalyser genomförda av relevanta svenska myndigheter, t.ex. Datainspektionen, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket, men också liknande analyser som de som tagits fram av OECD. Utskottet välkomnar också en aktiv och välgrundad debatt kring avtalens innehåll från såväl myndigheter som olika intresseorganisationer.”

Kommerskollegium fick den 14 juli 2016 i uppdrag att göra en konsekvensanalys av CETA till den 12 augusti 2016, i samverkan med andra relevanta expertmyndigheter. Av rapporten framgår att både Kommerskollegium och dess samverkande myndigheter funnit att det var kort om tid och att analysen snarare blir övergripande och indikativ än gedigen. Trots det sade statsministern i regeringsförklaringen den 13 september att ”regeringen stödjer att EU inom kort undertecknar ett nytt handelsavtal med Kanada”.

Färskt Brysselskvaller säger att en del av de som börjat tveka inför avtalet i sak ändå är positiva till att CETA går igenom. Det handlar alltså inte om avtalets innehåll, utan att visa att EU klarar av att besluta om något åtminstone halvstort. Över huvud taget. Argumentet: EU har inte lyckats med särskilt mycket på senare tid. EU har problem med migration, arbetskraftens rörlighet, Brexit och konsekvenser av en långvarig åtstramningspolitik i södra Europa. Nu när TTIP håller på att köra fast behöver EU något som visar på handlingskraft. Något, som kan tas som tecken på att EU inte är på fallrepet. Något, som kan hävdas öka sysselsättning. Något, som kan ingjuta lite hopp. Och ett avtal, om så än bara med Kanada, ses som det som ligger närmast till hands.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för CETA ligger bra till – i riksdagen, regeringen och Bryssel Publicerat i TTIP

Sveriges regering lobbar för CETA och TTIP

Att Sveriges regering uttryckt sig generellt positivt om TTIP och CETA är inget nyhet för de som följt debatten om de kontroversiella avtalen. Regeringen har varit medskyldiga till att EU-kommissionen behållit en form av den kontroversiella ISDS-mekanismen i TTIP, otaliga gånger förespråkat samma tvistlösningsmekanism, arbetat för att få till stånd TTIP samt presenterat bristande resonemang för sitt stöd av CETA. Nu har regeringen dock ökat takten ännu mer.

Efter att tyska och franska ministrar dödförklarat TTIP har den svenska regeringen ryckt ut för att rädda avtalet inför det kommande rådsmötet om handel i Bratislava nästa vecka. Tillsammans med elva andra länder har Sveriges regering, i form av handelsminister Ann Linde, skrivit under ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström som både uttrycker ett stort engagemang för antagandet av CETA samt ett djupt stöd för fortsatta TTIP-förhandlingar, då avtalet enligt Linde m.fl. representerar en unik möjlighet att forma de globala handelsreglerna i det 21:a århundradet. Samtidigt uttryckte statsminister Stefan Lövfen i regeringsförklaringen att regeringen ”stödjer att EU inom kort undertecknar ett nytt handelsavtal med Kanada”.

Kritiken mot CETA och TTIP har varit omfattande från forskare, fackförbund, miljö- och konsumentorganisationer. Att en rödgrön regering verkar så starkt för att genomföra avtal som har kritiserats just för att kunna hota välfärd, miljön och klimatarbetet är rimligen en överraskning för många.

Fotnot: I helgen planeras demonstrationer mot avtalen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Samtal om CETA i Stockholm på tisdag

Debatten om CETA-avtalet tilltar. I morgon tisdag kommer Maude Barlow, som bland annat mottagit Right Livelihood Award, till Stockholm för att prata om avtalet. Barlow är talesperson för den kanadensiska miljöorganisationen Council of Canadians och är en av de främsta kritikerna av CETA i Kanada.

I sin rapport om CETA menar Barlow att CETA snabbar på en redan pågående utveckling av avreglering av offentlig sektor och miljöskydd. Framför allt varnar hon för hur avtalets tvistlösningsmekanism kan användas som ett redskap för att stämma stater som lagstiftar för att skydda exempelvis klimat och konsumenter.

Barlows dragning följs av en presentation av Kommerskollegium som redovisar sin konsekvensanalys av CETA-avtalet. Därefter följer ett panelsamtal med Barlow, Greenpeace och Byggnads. Seminariet börjar kl. 12 i Sandlersalen på ABF-huset (Sveavägen 41). Mer information finns här.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Samtal om CETA i Stockholm på tisdag Publicerat i TTIP

Granskning – brister i handelsministerns resonemang om CETA

I torsdags debatterades CETA-avtalet i riksdagens kammare efter en interpellation av Vänsterpartiets Jens Holm. Handelsminister Ann Linde (S) avfärdade helt eventuella risker med avtalet – men vår granskning visar att handelsministern saknar belägg för flera av sina påståenden.

Till att börja med hänvisar Ann Linde till den mycket kortfattade och överskådliga konsekvensanalys myndigheten för handel, Kommerskollegium, utfört på uppdrag av regeringen. Kollegiet finner i princip inga problem med CETA, och avfärdar närmast slentrianmässigt de farhågor som presenterats av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen som inlagor till Kommerskollegiums rapport. Vi återkommer med en längre analys av den rapporten senare i veckan.

Gällande de farhågor Jens Holm framför kring CETA-avtalets investeringsskyddsmekanism hävdar Linde att investeringsskydd inte är något nytt och farligt då Sverige redan har det i 65 avtal idag. Mycket riktigt är ISDS inget nytt, men att likställa de avtal Sverige har idag med CETA är dock aningen vilseledande. De flesta existerande investeringsavtal täcker nämligen bara en liten mängd investeringsflöden och det är närmast omöjligt att de någonsin kommer resultera i några stämningar. Globalt sett är det en ytterst liten andel av de existerande avtalet som står för stämningarna; de vanligaste är Energistadgan samt NAFTA-avtalet (där Kanada är part). Som en jämförelse skulle TTIP, avtalet mellan EU och USA, täcka en större mängd investeringsflöden än samtliga nuvarande existerande avtal tillsammans – just för att TTIP, precis som CETA, är ett så pass omfattande avtal där investeringsskyddet appliceras på nästintill samtliga områden. För att ge en något ovetenskaplig parallell är de bilaterala investeringsavtal Sverige har idag som Ann Linde refererar till på ca 800 sidor – tillsammans. CETA är på över 1600 sidor. CETA handlar således inte om att lägga ett nytt avtal till 65 andra – det handlar om att cementera och markant expandera ett system som alltmer frekvent använts som ett verktyg för att underminera och utmana lagstiftning till skydd för människor och miljö.

Linde säger vidare att CETA åtgärdar problemen med oskäliga stämningar och skyddar rätten att reglera. Det är dock en verklighetsbeskrivning som inte delas av alla. Sedan tidigare har forskare kritiserat reformförslagen i CETA som otillräckliga (se ex. Schepel, Harm et. al. (2014), Krajewski & Hoffman (2016), Van Harten (2015)  ), en åsikt som delas av såväl oberoende experter, miljöorganisationer och fackförbund.

Vidare hävdar Linde att det inte finns några ”masstämningar” från kanadensiska bolag. Exakt vad som utgör masstämningar, eller vem som påstått att sådana pågår, utvecklar inte Linde, men det bör vara relevant att beakta att kanadensiska investerare stått för en mängd uppmärksammade stämningar – senast i raden är TransCanada som stämt USA på 15 miljarder dollar för en utebliven oljeledning som skulle varit särskilt skadlig för klimatet.

Linde kritiserar även bilden av att det bara är storföretag som använder liknande investeringsskydd. Hon menar att det många gånger är småföretag som använder systemet, och exemplifierar med exempel som tidningskiosker i Rumänien. En rapport från Osgoode Hall Law Schools forskningsprojekt som publicerades tidigare i år (Malysheuski & van Harten, 2016) går igenom alla offentliga ISDS-fall fram till våren 2015. Rapporten synliggör att det framför allt är de allra största företagen som är vinnare på ISDS;

Översättning från samma studie
Översättning och sammanställning från ”van Harten, Gus & Malysheuski, Pavel (2016) – ”Who has benefited financially from investment treaty arbitration?” – An evaluation of the size and wealth of claimants”

Småföretag har givetvis inte samma omsättning som de största storföretagen och kan därav självklart inte göra investeringar av ett värde som är i samma storleksordning. Men antalet småföretag överstiger självklart vida antalet storföretag, varav andelen fall för småföretag borde vara ansenligt högre och därav generera en liknande ersättning i det fall  systemet används likvärdigt av små och stora företag. Så är dock inte fallet, enligt studien. Lindes påstående att småföretag också använder systemet är inte i sig felaktigt, eftersom det förekommer, men det råder ingen som helst tvekan om att de huvudsakliga användarna och vinnarna på systemet är storföretag, varav Lindes resonemang om tidningskiosker återigen blir (medvetet eller omedvetet) vilseledande.

Varför vill då Linde ha ICS? Jo, för att hon och Socialdemokraterna ”vill öka investeringarna”. Finns det då något tydligt empiriskt stöd för att liknande tvistlösningsmekanismer ökar utländska direktinvesteringar? Nej. En rapport från Världshandelsorganisationen pekar exempelvis på att ISDS har en underordnad roll för mängden investeringsflöden. En forskningsrapport från Centre for European Policy Studies (Paulsen, Bonnitcha, Yackee (2015) som utvärderar en eventuellt investeringsskyddsklausul i TTIP instämmer i att det finns få bevis för att liknande investeringsskydd ökar mängden investeringsflöden. Tvärtom menar författarna att ett investeringsskydd i TTIP skulle kunna bli en dyr affär för EU, såväl i form av kostsamma stämningar som reducerat policyutrymme.

Handelsavtal ska skapa jobb, fortsätter Linde. Handeln ska öka så företagen kan anställa vilket ska öka jobben och skatteintäkterna. Så kommer då CETA öka jobben? Antagligen inte. Det finns åtminstone inga trovärdiga belägg för att så skulle vara fallet. En genomgång av liknande handelsavtal som NAFTA av amerikanska kongressens utredningsenhet har sett ytterst få (om några) nettoeffekter på arbetstillfällen (i någon riktning). EU beställde en rapport som år 2011 förutspådde effekterna av CETA till, i de mest optimistiska scenariot, en BNP-ökning på lång sikt för EU:s del på 0,03 % och en ökning av den totala exporten på 0,07 %. Dessa högst marginella effekter (som en jämförelse beräknar EU-kommissionen att TTIP skall ge en BNP-tillväxt på 0,5 %) är dessutom framräknade med hjälp av CGE-modellering, en metod som kritiserats av forskare (se ex. Siles-Brugge & De Ville, 2014) för att överskatta de ekonomiska effekterna av liknande avtal.

CETA-avtalet må vara komplext, men när vår granskning visar att handelsministerns resonemang haltar betydligt på inte mindre än fem punkter är det långt ifrån godkänt.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Granskning – brister i handelsministerns resonemang om CETA Publicerat i TTIP

”TTIP-förhandlingarna har brakat ihop”

Förhandlingarna om TTIP har misslyckats – ja, det menar åtminstone Tysklands näringsminister och tillika ledare för Socialdemokraterna, Sigmar Gabriel. Enligt honom kommer inte EU vika sig för USA:s krav, och då USA inte uppvisar någon kompromissvilja kommer avtalet helt enkelt inte att bli av. Enligt Gabriel har parterna inte lyckats enas om ett enda av avtalets 27 föreslagna kapitel, och efter 14 förhandlingsrundor är förhandlingarna enligt Gabriel ett enda stort misslyckande, även om ”ingen är beredd att erkänna det än”.

Dagens uttalande från Gabriel kan ses som ett led i en medveten strategi –  i Tyskland har såväl TTIP som CETA-avtalet med Kanada varit föremål för kritik, men Gabriels försök att nu dödförklara TTIP är rimligen främst till för att blidka interna kritiker som vill se båda avtalen falla. Gabriels eget parti, de tyska socialdemokraterna, är splittrade i synen på CETA. I samma intervju som Gabriel sågar TTIP lyfter han samtidigt fram CETA-avtalet som betydligt mer ”rättvist för båda sidor”.

I september förbereds omfattande demonstrationer mot båda avtalen – de tyska socialdemokraternas ställningstagande kring CETA, som inväntar godkännande av EU-parlamentet och medlemsstaternas parlament, avgör med stor sannolikhet avtalets framtid. För TTIP ser det dock väldigt mörkt ut.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för ”TTIP-förhandlingarna har brakat ihop” Publicerat i TTIP