Analys av överenskommelsen om CETA

I söndags undertecknade EU och Kanada efter mycket rabalder slutligen CETA-avtalet. Den belgiska regeringen nådde en överenskommelse med sina delstatsregeringar vilket möjliggjorde för EU att skriva under avtalet. Vår analys visar att överenskommelsen långt ifrån löst problemen med CETA – samtidigt som kampen om avtalet är långt ifrån över.

De senaste veckornas CETA-kontroverser har nu resulterat i framför allt två centrala dokument; dels en mindre revidering av den ”uttolkande deklaration” som EU och Kanada sedan tidigare kommit överens om efter krav från Tyskland, och dels en separat överenskommelse mellan Belgien och dess delstatsregeringar, som stöds av  EU och Kanada.

Den deklaration som EU och Kanada kommit överens om innehåller utfästelser kring exempelvis rätten att reglera samt att avtalet inte tvingar parterna att privatisera offentliga tjänster eller stoppar länder från att ta tillbaka dessa i offentlig kontroll. Men detta är inget nytt – CETA har aldrig påtvingat privatisering och kan aldrig stoppa parter från att lagstifta, men ny lagstiftning kan likväl innebära skadestånd eller andra sanktioner om den bryter mot delar av avtalet.  Den kanadensiske professorn Gus van Harten har i en utvärdering poängterat att även om deklarationen skulle vara juridiskt bindande (vilket enligt honom är oklart)  gör den väldigt lite för att lätta de farhågor som finns kring exempelvis avtalets investeringsskydd.

I en presskonferens i samband med att hans rapport diskuterades sade Van Harten att den här typen av formuleringar kan verka övertygande för ”de som inte till fullo förstår hur systemet fungerar” men det enda som bekräftas är en rätt vi redan har, d.v.s. vi behåller rätten (preserves the ability) att lagstifta. Investeringsskyddet fungerar avskräckande, eftersom vi självklart är fria att lagstifta, men att ny lagstiftning kan bryta mot avtalet och därigenom leda till skadestånd eller hot om skadestånd. På det hela taget är detta, menar van Harten, en låtsasreform.

Även professor Markus Krajewski, som gjort en kort utvärdering av en tidigare version av texten, drar liknande slutsatser och menar att texten inte löser något av de grundläggande problem som finns med CETA.

Kritiken kommer dock inte bara från forskare. Miljöorganisationen Greenpeace fortsätter att såga avtalet, i likhet med Corporate Europe Observatory, en organisation som granskar lobbyismen i EU. Även FN:s särskilde rapportör för främjandet av en demokratisk världso0rdning, Alfred de Zayas, uppmanar nu parterna att inte underteckna CETA. De Zayas menar att CETA inte är förenligt med demokrati och mänskliga rättigheter.

Den andra delen rör den belgiska överenskommelsen. Till att börja med förbehåller sig fortfarande de regionala belgiska parlamenten att säga nej till CETA – detta är dock inget nytt utan i enlighet med Belgiens konstitution. Utöver detta har samtliga delstatsregeringar (förutom Flandern) slagit fast att de ej avser att ratificera CETA på grund av den nuvarande utformningen av investeringsskyddsmekanismen ICS (såvida deras respektive parlament inte säger annorlunda). Således är ett belgiskt ja framöver avhängigt av en utvärdering av ICS och de ytterligare förbättringar EU och Kanada menar sig ha gjort via sin deklaration. Intressant här är att ett nej av en belgisk delstatsregering även innefattar en skrivning om att ratificeringsprocessen av CETA i sådana fall ”permanent misslyckats”, vilket torde omöjliggöra kreativa försök att få igenom CETA utan Belgien.

Belgien kommer även att fråga EU-domstolen huruvida investeringsskyddsmekanismen ICS är förenlig med EU-rätten. Domstolen skall här endast yttra sig kring huruvida mekanismen i EU-rättslig mening är ”laglig”, inte utvärdera dess potentiellt negativa effekter. EU-parlamentets egen juridiska expertenhet har sedan tidigare yrkat på att ICS är förenligt med EU-rätten, något som dock exempelvis juristorganisationen Client Earth inte håller med om. Över hundra professorer i juridik och internationell rätt, som för ett par veckor sedan krävde att investeringsskyddet plockas bort från CETA, har också pekat på att det är högst osäkert huruvida ICS är förenligt med EU-rätten. Att investeringsskyddet skall bedömas av EU-domstolen innebär dock inte att ratificeringsprocessen stannar av.

CETA-avtalet har fortsatt en lång väg att vandra innan det är i hamn – till att börja med måste EU-parlamentet säga ja nästa månad, något som inte är helt klart efter den senaste tidens omfattande debatt. Även om EU-parlamentet skulle rösta ja kan Belgien fortfarande stoppa avtalet, och yttrandet från EU-domstolen kan även det ogiltigförklara avtalet om domstolen finner att ICS står i strid med EU-rätten. Kampen för att stoppa CETA är således långtifrån förlorad utan lär snarare bli än mer intensiv den närmaste månaden.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Analys av överenskommelsen om CETA Postad i TTIP

CETA-mötet ställs in – Belgien når inte kompromiss i tid

Belgiska medier rapporterar nu om det som verkar ganska klart den senaste veckan – det planerade mötet mellan EU och Kanada i morgon för att underteckna CETA ställs in. Trots framsteg i diskussionerna med Vallonien är tiden för knapp för att kunna underteckna avtalet som planerat.

Trots att både rådets ordförande Donald Tusk och handelskommissionär Cecilia Malmström fortsatt vara optimistiska tycks nu deras hopp om att underteckna CETA i morgon vara ute. Den vallonska delstatsregeringen förväntas diskutera igenom huvuddragen i utkastet på kompromiss med sitt parlament samt oberoende experter. När, och om, CETA kan undertecknas blir således en framtida fråga. Det blir åtminstone inte i morgon.

Att CETA-avtalet stöter på patrull så här tidigt i godkännandeprocessen får ses som mycket överraskande. Det kontroversiella ACTA-avtalet, som stoppades av EU-parlamentet sommaren 2012, togs sig igenom ministerrådets godkännande utan problem. Om avtalet nu kommer att falla helt återstår att se.

Dagens besked får ses som ett en stor framgång för de forskare, miljöorganisationer, fack och folkvalda som kritiserat avtalet för att negativt kunna påverka möjligheten att stärka skyddet för miljö, konsumenter och klimat i framtiden.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för CETA-mötet ställs in – Belgien når inte kompromiss i tid Postad i TTIP

Deadline ikväll – men Vallonien vägrar fortsatt ge vika

Trycket på den lilla regionen Vallonien, som för tillfället stoppar CETA-avtalet, tilltar. EU har gett Belgien ett ultimatum – få med Vallonien på tåget senast i kväll, annars ställs det planerade toppmötet på torsdag in. Men Vallonien fortsätter att göra motstånd.

Det vallonska parlamentets talman, André Antoine, sade tidigare idag till belgisk radio att det är omöjligt att gå med på EU:s ultimatum. Demokrati och öppenhet måste, enligt Antoine, respekteras. Under helgen har även EU-parlamentets ordförande, socialdemokraten Martin Schulz, av oklar anledning gett sig in i förhandlingarna, men inte heller han verkar ha lyckats övertyga vallonerna om att ge med sig.

Nu tyder det mesta på att mötet på torsdag mellan EU och Kanada ställs in. Det behöver nödvändigtvis inte betyda slutet för CETA, vallonerna är fortsatt öppna för att diskutera planerade tillägg till avtalet, men avtalet kommer onekligen att försenas.

Vi fortsätter rapportera om händelseutvecklingen under dagen.

Vallonien vägrar ge med sig – fortfarande nej till CETA

Parlamentet i den belgiska regionen Vallonien vägrar ge med sig – trots intensiva övertalningsförsök under gårdagen och natten från EU-ledare. Parlamentets negativa besked till CETA-avtalet kvarstår, då en majoritet i det vallonska parlamentet anser att de garantier som EU-kommissionen försökt presentera om att CETA-avtalet inte ska hota ex. miljö och arbetsrätt samt skydda rätten att reglera inte duger.

Trots detta fortsätter nu förhandlingar med den regionala regeringens president, socialdemokraten Paul Magnette. Ett definitivt besked om den planerade signeringen av avtalet kan ske som planerat nästa vecka väntas dröja ytterligare ett par dagar.

Även om Vallonien till slut skulle ge med sig, och därav möjliggöra för Belgien (och därigenom EU) att skriva under avtalet är detta enbart ett första steg – avtalet måste sedan godkännas i EU-parlamentet samt nationella parlament i EU och Kanada.

Läs mer; Pressmeddelande från Max Andersson (MP)
Kanadensiska professorer stödjer Vallonien

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Vallonien vägrar ge med sig – fortfarande nej till CETA Postad i TTIP

Valloniens nej till CETA får stöd av internationella experter

Efter att det regionala parlamentet i Vallonien stoppat Belgien (och därmed hela EU) från att ge klartecken för CETA skruvas nu trycket upp på det i sammanhanget lilla regionala parlamentet, inte minst från Kanada. Men nu får Valloniens parlament stöd – av kanadensiska forskare.

I ett öppet brev till det vallonska parlamentet och belgiska väljare skriver tio kanadensiska professorer med expertis kring investeringsskydd och ISDS att de vänder sig emot de påtryckningar som nu utövas mot parlamentet från kanadensiska företag och regering. Enligt professorerna gör det vallonska parlamentet helt rätt i att försöka stoppa CETA, då de reformer som föreslagits i avtalet är uppenbart undermåliga. CETA kan enligt professorerna underminera demokratiskt beslutsfattande genom de expansiva rättigheter som tilldelas utländska investerare. Dessa problem gäller, enligt professorerna, oavsett om EU och Kanada försöker anta någon form av ”tolkande deklaration”.

Rörande avtalets investeringsskydd (inkl. ICS) uttrycker professorerna en enorm förvåning till att enskilda regeringar agerar utifrån önskemålen från stora företag och vildsint håller fast vid en sådan djupt bristfällig och odemokratisk modell. Detta trots att det enligt professorerna helt saknas några trovärdiga skäl till att inkludera en sådan tvistlösningsmekanism i CETA.

Det är kritik som även den svenska regeringen torde ta till sig av.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Valloniens nej till CETA får stöd av internationella experter Postad i TTIP

CETA tillfälligt stoppat

Som väntat innebar Valloniens nej till CETA att Belgien inte kunde ge klartecken för avtalet när EU:s handelsministrar träffades tidigare idag. Nu lär ett extremt tryck läggas på Belgien och landets regionala parlament inför det beslutande rådsmötet nästa vecka.

Det stora hoppet från avtalets förespråkare läggs nu på den ”deklaration” som EU-kommissionen och Kanada planerar. Genom denna ytterligare tolkning hoppas EU-kommissionen få med sig Belgien. Deklarationen är även tänkt att användas som ett verktyg för att få kritiska tyska socialdemokraterna med på båten. Innehållet i deklarationen är dock fortsatt vagt formulerat och dess juridiska betydelse är högst oklar, något som även bekräftades av experter när det vallonska parlamentet röstade om CETA förra veckan. Även ett flertal andra organisationer har sågat deklarationen, exempelvis Greenpeace.

Precis som tidigare är Sveriges handelsminister Ann Linde (S) helt frågande till varför enskilda länder protesterar mot CETA-avtalet, och menar att om inte CETA godkänns måste parterna gå tillbaka till avtalet utan krav på miljö och fackliga rättigheter. Måhända har Linde fortfarande inte noterat att CETA i detta avseende inte innebär någon förbättring, då just de artiklar som berör fackliga rättigheter och miljö är undantagna från avtalets generella tvistlösningsmekanism, varvid det inte går att införa några sanktioner om någon av parterna bryter mot just dessa artiklar.

En spännande fortsättning lär följa.

Mer: Presskonferens med Cecila Malmström om dagens möte.
Corporate Europe Observatory, en organisation som bevakar lobbyismen i EU, har skrivit en ny sammanfattning om problemen med CETA.

Belgiska parlament kan stoppa CETA

Tidigare idag röstade det vallonska delstatsparlamentet för att förkasta det kontroversiella CETA-avtalet, som EU förhandlat med Kanada. Det är det andra regionala parlamentet i Belgien som på kort tid förkastar avtalet, vilket kan stoppa  EU-planerna på att skriva under avtalet.

Det vallonska parlamentet röstade med klar majoritet (46-16) för att inte ge Belgiens regering mandat för att skriva under avtalet. Farhågor om att avtalet kan leda till stämningar från utländska investerare samt negativt påverka jordbruket har stått i centrum för kritiken. I Belgien måste samtliga fem regionala parlament ge klartecken för att landets regering skall kunna skriva under avtal som CETA. EU:s ministerråd förväntas skriva under avtalet den 18e oktober, men detta måste göras med enhällighet. Sedan tidigare har ytterligare ett regionalt parlament i Belgien röstat mot avtalet, och nu hopar sig problemen för den belgiska regeringen och inte minst EU-kommissionen.

Vad som händer nu är inte helt klarlagt – möjligen kan den belgiska regeringen förhandla fram någon typ av kompromiss med sina kritiska regionala parlament. Det råder dock inga tvivel om att dagens beslut från det vallonska parlamentet kan hota den planerade underskriften av avtalet i ministerrådet den 18e oktober.

Hemma i Sverige fick regeringen idag godkännande av EU-nämnden för att skriva under avtalet på kommande ministerrådsmöte. Endast Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Utifrån vilken linje den socialdemokratiska handelsministern Ann Linde drivit de senaste månaderna kom beskedet från EU-nämnden knappast som en överraskning. Linde avfärdar på samma sätt kritik mot avtalet i Ekot, detta trots att vi tidigare kunnat visa att hennes argumentation bygger på direkta felaktigheter.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Belgiska parlament kan stoppa CETA Postad i TTIP

CETA ligger bra till – i riksdagen, regeringen och Bryssel

Följande är ett gästinlägg av Charles Berkow, tidigare bl.a. politiskt sakkunnig i regeringskansliet och tidigare ordförande för Europaavdelningen av Jordens Vänner.

Den sent väckta diskussionen om TTIP håller nu på att spilla över till CETA.  Kanadaavtalet kanske kan ses som en förövning till USA-avtalet också när det gäller procedurfrågorna, öppenhet och granskning. Kritik mot TTIP har ju ofta bemöts med att kritikerna är ute och spekulerar, eftersom TTIP inte är färdigförhandlat och ingen vet vad det kommer att innehålla. Tids nog blir det läge för granskning och diskussion, heter det.

När nu CETA diskuteras närmare är det dock i senaste läget. Avtalet blev färdigförhandlat i augusti 2014 och EU-kommissionen publicerade sitt förhandlingsmandat först över ett år senare, i december 2015.  En på centrala punkter reviderad version av avtalet blev klart först i februari 2016. Den fullständiga texten på närmare 1600 sidor offentliggjordes också då. Kommissionen försöker lirka igenom att CETA träder i kraft ”provisoriskt” innan de nationella parlamenten hinner säga sitt, kanske redan nu i oktober.

Hur blir det då i Sverige? I januari i år, innan CETAs slutversion 2.0 blev klar, kom riksdagens näringsutskott fram till följande: ”Det finns i dag inget beslut om att CETA-avtalet och ett eventuellt TTIP avtal ska underställas riksdagen för godkännande. Mycket talar dock för detta. Utskottet vill därför understryka vikten av att riksdagen vid ett eventuellt sådant beslut har ett gediget underlag att ta ställning till. Det gäller inte minst att det finns oberoende konsekvensanalyser av vad avtalen kan komma att innebära och vilka eventuella effekter de kan ha, inte bara på miljön utan också på t.ex. hälsa och sociala, fackliga och ekonomiska rättigheter. Det skulle t.ex. kunna vara konsekvensanalyser genomförda av relevanta svenska myndigheter, t.ex. Datainspektionen, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket, men också liknande analyser som de som tagits fram av OECD. Utskottet välkomnar också en aktiv och välgrundad debatt kring avtalens innehåll från såväl myndigheter som olika intresseorganisationer.”

Kommerskollegium fick den 14 juli 2016 i uppdrag att göra en konsekvensanalys av CETA till den 12 augusti 2016, i samverkan med andra relevanta expertmyndigheter. Av rapporten framgår att både Kommerskollegium och dess samverkande myndigheter funnit att det var kort om tid och att analysen snarare blir övergripande och indikativ än gedigen. Trots det sade statsministern i regeringsförklaringen den 13 september att ”regeringen stödjer att EU inom kort undertecknar ett nytt handelsavtal med Kanada”.

Färskt Brysselskvaller säger att en del av de som börjat tveka inför avtalet i sak ändå är positiva till att CETA går igenom. Det handlar alltså inte om avtalets innehåll, utan att visa att EU klarar av att besluta om något åtminstone halvstort. Över huvud taget. Argumentet: EU har inte lyckats med särskilt mycket på senare tid. EU har problem med migration, arbetskraftens rörlighet, Brexit och konsekvenser av en långvarig åtstramningspolitik i södra Europa. Nu när TTIP håller på att köra fast behöver EU något som visar på handlingskraft. Något, som kan tas som tecken på att EU inte är på fallrepet. Något, som kan hävdas öka sysselsättning. Något, som kan ingjuta lite hopp. Och ett avtal, om så än bara med Kanada, ses som det som ligger närmast till hands.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för CETA ligger bra till – i riksdagen, regeringen och Bryssel Postad i TTIP

Sveriges regering lobbar för CETA och TTIP

Att Sveriges regering uttryckt sig generellt positivt om TTIP och CETA är inget nyhet för de som följt debatten om de kontroversiella avtalen. Regeringen har varit medskyldiga till att EU-kommissionen behållit en form av den kontroversiella ISDS-mekanismen i TTIP, otaliga gånger förespråkat samma tvistlösningsmekanism, arbetat för att få till stånd TTIP samt presenterat bristande resonemang för sitt stöd av CETA. Nu har regeringen dock ökat takten ännu mer.

Efter att tyska och franska ministrar dödförklarat TTIP har den svenska regeringen ryckt ut för att rädda avtalet inför det kommande rådsmötet om handel i Bratislava nästa vecka. Tillsammans med elva andra länder har Sveriges regering, i form av handelsminister Ann Linde, skrivit under ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström som både uttrycker ett stort engagemang för antagandet av CETA samt ett djupt stöd för fortsatta TTIP-förhandlingar, då avtalet enligt Linde m.fl. representerar en unik möjlighet att forma de globala handelsreglerna i det 21:a århundradet. Samtidigt uttryckte statsminister Stefan Lövfen i regeringsförklaringen att regeringen ”stödjer att EU inom kort undertecknar ett nytt handelsavtal med Kanada”.

Kritiken mot CETA och TTIP har varit omfattande från forskare, fackförbund, miljö- och konsumentorganisationer. Att en rödgrön regering verkar så starkt för att genomföra avtal som har kritiserats just för att kunna hota välfärd, miljön och klimatarbetet är rimligen en överraskning för många.

Fotnot: I helgen planeras demonstrationer mot avtalen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Samtal om CETA i Stockholm på tisdag

Debatten om CETA-avtalet tilltar. I morgon tisdag kommer Maude Barlow, som bland annat mottagit Right Livelihood Award, till Stockholm för att prata om avtalet. Barlow är talesperson för den kanadensiska miljöorganisationen Council of Canadians och är en av de främsta kritikerna av CETA i Kanada.

I sin rapport om CETA menar Barlow att CETA snabbar på en redan pågående utveckling av avreglering av offentlig sektor och miljöskydd. Framför allt varnar hon för hur avtalets tvistlösningsmekanism kan användas som ett redskap för att stämma stater som lagstiftar för att skydda exempelvis klimat och konsumenter.

Barlows dragning följs av en presentation av Kommerskollegium som redovisar sin konsekvensanalys av CETA-avtalet. Därefter följer ett panelsamtal med Barlow, Greenpeace och Byggnads. Seminariet börjar kl. 12 i Sandlersalen på ABF-huset (Sveavägen 41). Mer information finns här.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Samtal om CETA i Stockholm på tisdag Postad i TTIP