Ordlista

I diskussionen kring förhandlingarna om Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) cirkulerar det en mängd krångliga termer och förkortningar. Vi reder ut begreppen;

CETA:
Comprehensive Economic and Trade Agreement. Ett frihandelsavtal som precis förhandlats färdigt mellan EU och Kanada, och som i likhet med TTIP innehåller ISDS. Som alla frihandelsavtal så måste även CETA godkännas av EU-parlamentet, och många ser den politiska strid som kommer utkämpas om CETA i EU-parlamentet som en viktig ”träningsmatch” inför striden om TTIP.

ISDS: Investor-State Dispute Settlements. En av de mest drakoniska grejerna i TTIP, som innebär att privata företag ges möjlighet att stämma stater för förändringar i exempelvis lagstiftning som gör att företagens vinster påverkas negativt. Sådana förändringar skulle rent teoretiskt kunna innefatta stärkta konsumentskyddslagar, förbud mot den miljökatastrofala utvinningen av skiffergas (så kallad ”fracking”) eller ett stopp för vinster i välfärden. Tvisterna mellan företag och stat löses inte ens i nationell domstol (som står under demokratisk kontroll), utan i olika tvistlösningstribunaler som inrättas under det specifika avtal där ISDS är en del. ISDS finns redan i en mängd bilaterala handelsavtal, bl.a. i det frihandelsavtal som EU precis förhandlat klart med Kanada (men som inte antagits än).

TAFTA: Står för Trans Atlantic Free Trade Agreement, och är alltså samma sak som TTIP med ett annat namn. Några organisationer, däribland amerikanska Public Citizen, använder förkortningen TAFTA i stället för den numera mer gångbara (och korrekta) TTIP.

TPP: Trans Pacific Partnership, är ett frihandelsavtal som förhandlas mellan en mängd länder runt Stilla Havet, däribland USA, Mexico, Japan, Australien och Singapore. Den 13e november släppte Wikileaks utkastet på immaterialrättsdelen av avtalet som ger en fingervisning om vad USA kan tänkas driva i TTIP.

TTIP: Står alltså för Transatlantic Trade and Investment Partnership, och är det handels- och investeringsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA.

2 comments

    • Rikard

      Ja, det stämmer, lite slarvigt formulerat. Immaterialrättskapitlet är ju dock det essentiella kapitlet, eftersom det innehåller det som med största sannolikhet kommer att vara mest kontroversiellt. Men tack för inputen, jag ändrar. / Rikard

Lämna ett svar till Rikard Avbryt svar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>