EU-domstolen: ISDS-avtal inom EU olagliga

EU-domstolen har bestämt att investeringsavtal av typen BITS inom EU inte är förenliga med EU-lagarna. Det innebär att många avtal av typen ISDS med möjligheten för företag att stämma länder i specialdomstolar måste avvecklas.

Ärendet gällde en konflikt mellan det holländska försäkringsbolaget Achmea och Slovakien. Bolaget stämde Slovakien som dömdes att betala 25 miljoner euro för att landet återreglerade delar av lagstiftningen gällande sjukförsäkringar. Slovakien vägrade betala.

EU-domstolen klargör nu att investeringsdelen i BITS-avtalet mellan Nederländerna och Slovakien inte är förenlig med EU-lagstiftningen. Även EU-kommissionen har hävdat att det är olagligt med parallella rättssystem inom EU som inte är under EU-domstolens kontroll. I förlängningen innebär det att alla 196 bilaterala investeringsavtal mellan länder inom EU måste avskaffas.

På EU-domstolens bord ligger också att avgöra om investeringsdelen i CETA-avtalet med Kanada är förenlig med EU-rätten.  Avgörandet i EU-domstolen nu rör inte länder utanför EU men ökar intresset för frågan om även CETA måste omförhandlas.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>