Ratificeringsläget för CETA

Den svenska regeringen har tagit beslut om att föreslå Riksdagen att ratificera CETA- avtalet. Beslutet togs torsdagen 30 november och beslutet väntas komma upp i Riksdagen i februari 2018.

Avtalet gäller provisoriskt sedan september 2017, dock utan delen om investeringsskyddet ICS.

Läget i övriga länder är följande:

Grekland: Beslutet har skjutits upp till nästa år efter ett möte med en specialkommitté i parlamentet där civilsamhället medverkade.

Italien: Nationella val skall ske i januari och regeringen kan komma att ta ett snabbt CETA beslut innan dess.

Österrike: Regeringsförhandlingar pågår.

Finland: CETA är i parlamentet, oklart när det blir omröstning.

Frankrike: Presidenten Immanuel Macron har lanserat ett vagt klimatveto i CETA men väntas ratificera avtalet i slutet av 2018.

Tyskland: Regeringsförhandlingar pågår.

Belgien: De regionala parlamenten ska diskutera frågan i början av 2018. Wallonien vill eventuellt invänta dom från EU-domstolen.

Slovenien: Ratificering kan dröja mycket länge.

Litauen: Beslutet är uppskjutet till efter utslaget i EU- domstolen.

Oklara besked från Polen, Rumänien, Slovakien. Cypern, Bulgarien, Luxemburg, Ungern, Irland och Nederländerna.

Tjeckien, Danmark, Estland, Lettland, Malta, Portugal, Spanien, Kroatien har ratificerat CETA under 2017.

Kommentarer inaktiverade.