Även KEMI ser risker med CETA

Naturvårdsverket har sedan tidigare kritiserat CETA-avtalet för att kunna medföra försämrade möjligheter för Sverige och EU att införa strängare miljöregler. Nu kan ttippen avslöja att även Kemikalieinspektionen ser flera risker med avtalet.

Det är i ett remissvar till Kommerskollegium som den svenska myndigheten Kemikalieinspektionen (KEMI) pekar på ett flertal risker med CETA. Bland annat finns det enligt myndigheten en risk för att CETA försvagar det globala samarbetet kring kemikalier samt leder till fördröjningar i regelutvecklingen i EU.

KEMI skriver även att; En stor del av Kemikalieinspektionens arbete handlar om att utifrån ny kunskap om risker med kemiska ämnen ta fram förslag till begränsningar. I huvudsak görs detta på EU-nivå, men i vissa fall även på nationell nivå. En sådan begränsning kan enligt CETA-avtalet anses vara en indirekt expropriation, som kan ifrågasättas enligt bestämmelser i avtalet..[………]..Det är enligt Kemikalieinspektionens bedömning oklart hur tillämpningen av bestämmelsen kommer att utfalla. Det är viktigt att avtalet inte inskränker Sveriges möjlighet att införa regler och andra styrmedel t.ex. ekonomiska styrmedel, inom kemikalieområdet.

I klartext; det finns en risk för att Sverige kan stämmas i samband med att potentiellt farliga kemikalier förbjuds och/eller regleras. 

I övrigt ser KEMI få risker när det gäller offentlig upphandling. Inte heller avtalets bestämmelser om regulativt samarbete bör innebära risker för att den nationella regelutvecklingen försenas.

Att såväl KEMI som Naturvårdsverket ser risker med CETA är knappast en överraskning för oss som följt debatten kring avtalet de senaste åren och de många forskarrapporter som dragit liknande slutsatser. Frågan kvarstår dock hur den ansvariga myndigheten Kommerskollegium, och sedermera regering och riksdag, kommer att värdera riskerna som myndigheterna pekat på.

Kommentarer inaktiverade.