Svenska miljöorganisationer sågar TTIP

Sverige kan behöva stoppa TTIP. Det menar två av Sveriges största miljöorganisationer, Naturskyddsföreningen och Greenpeace, som idag kritiserar avtalet i en artikel på DN Debatt.  Organisationerna menar att TTIP riskerar att underminera försiktighetsprincipen, hota EU:s klimatomställning och hämma ny miljölagstiftning.

Artikeln, som är undertecknad av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och Greenpeaces chef Annika Jacobson, riktar skarp kritik mot regeringens och näringsminister Mikael Dambergs odelat positiva inställning till avtalet, och varnar bland annat för hur den löst formulerade tvistlösningsmekanismen (ICS) kan leda till skadeståndskrav från företag när stater lagstiftar till skydd för miljö eller klimat. De varnar även för hur det regulativa samarbete som planeras i avtalet riskerar att förskjuta demokratiskt inflytande till förmån för de största företagen.

”Det är hög tid att regeringen grundligt utvärderar vilka konsekvenser TTIP kan få för svenska miljöregler, klimatarbetet och vår möjlighet att gå före i arbetet kring farliga kemikalier, starkare miljöskydd och skärpta klimatmål i framtiden. I en sådan utvärdering måste dörren hållas öppen för slutsatsen att Sverige ska stoppa TTIP”, skriver artikelförfattarna.

One comment

  1. Andreas Eklund

    Ja, vi får hoppas att Regeringen så småningom fattar att TTIP i kombination med en stämnings-mekanism handlar INTE om frihandel eller frihet. Det handlar tvärtom om att ge mer makt till storföretag, och mindre makt till EU:s medborgare och mindre makt till folkvalda politiker. Kanske ”måste” vi fortsätta med kol och olja, annars blir t.ex. EU-landet Sverige stämt av stora oljebolag? Och andra EU-länder som har mycket kolkraft idag får inte vidta åtgärder som minskar kolkraften i landet, t.ex. Stöd till solceller, vindkraft, m.m.