Önsketänkande präglar regeringens inställning till TTIP

Sveriges näringsminister Mikael Damberg ligger inte på latsidan. I en debattartikel med rubriken ”A push for TTIP” i den amerikanska nättidningen Huffington Post talar han sig varm för avtalet och meddelar att den svenska regeringen ska göra sitt yttersta för att få klart förhandlingarna redan i år.

Damberg poängterar att avtalet har potentiella fördelar av historiska dimensioner, och att den ekonomiska potentialen som genomsyrar TTIP är uppenbar. Tydligen är den så uppenbar att Damberg inte känner sig nödgad att presentera några bevis för sitt påstående. Några trovärdiga belägg (s.17) finns heller inte, vilket vi tidigare skrivit omfattande om. Tvärtom är den tidigare erfarenheten, bl.a. gällande NAFTA-avtalet, att preliminära uppskattningar av handelsavtalens effekter starkt överdriver de potentiella vinsterna i förhållande till vad som sedermera blir verklighet.

Den svenska regeringen tycks ha bestämt sig för att driva TTIP-avtalet i mål, trots den omfattande kritik som riktats mot avtalet. Det återstår att se hur det färdiga avtalet ser ut för att kunna avgöra vilka ev. farhågor såväl som fördelar som realiseras. Om den rödgröna regeringen bestämt sig för att TTIP är fantastiskt må det vara hänt, men det vore klädsamt om man åtminstone kunde föra en debatt byggd på fakta i stället för önsketänkande.

Kommentarer inaktiverade.