Svaga argument för TTIP från Malmström och Damberg

Förra veckan skrev näringsminister Mikael Damberg och handelskommissionär Cecilia Malmström en gemensam debattartikel i Dagens Industri där man argumenterar för att ett omfattande TTIP-avtal måste bli färdigt så snabbt som möjligt. I ett gästinlägg (nedan) replikerar nu Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson.

I en artikel i Dagens Industri (7/10) argumenterar handelskommissionär Cecilia Malmström och näringsminister Mikael Damberg för att snabbast möjligt slutföra förhandlingarna om handelsavtalet TTIP mellan EU och USA. Men deras huvudsakliga argument för avtalet saknar empiriskt stöd.

När EU-kommissionen själva producerade en rapport som påstod att TTIP gynnar småföretag byggde den inte på några simuleringar om avtalets effekter, utan på enkätsvar som småföretag, men också stora multinationella bolag, skickat in. På frågan om vilka hinder företagen upplevde som kunde påverka exporten listades regler kopplade till miljölagstiftning, konsumentskydd samt ursprungsmärkning, värden som kommissionen lovat att skydda inom ramen för TTIP. Påståendet om att TTIP i första hand skulle gynna småföretag är således rent snömos.

Artikelförfattarna påstår även att TTIP är viktigt för konkurrenskraft och jobb, trots att de seriösa studier som utvärderat avtalets ekonomiska effekter, bl.a. från Kommerskollegium och CEPR, finner ytterst måttliga effekter på tillväxten. Även i de mest optimistiska scenarier. Det finns heller inte överhuvudtaget några tillförlitliga siffror om att avtalet skulle skapa jobb.

Återkommer gör även argumentet att det finns stora vinster att hämta i fordonssektorn, om ”krångliga dubbeltester” avskaffas. Varken näringsministern eller handelskommissionären verkar ha läst den rapport som bl.a. Chalmers trafiksäkerhetscenter SAFER medverkat i. Rapporten, som beställdes av fordonsindustrin, kom till helt andra slutsatser än vad beställarna hoppats på. Passagerarsäkerheten på europeiska och amerikanska bilar är långtifrån likvärdiga, och att ömsesidigt erkänna varandras testmetoder skulle, enligt rapporten, riskera liv.

Att kött med tillväxthormon inte lär godkännas inom EU är helt korrekt, men EU-kommissionen har samtidigt öppnat för att amerikanskt kött, producerat med obefintligt djurskydd och omfattande antibiotikaanvändning på friska djur i tillväxtfrämjande syfte, kan tillåtas – och därmed riskera att snedvridna konkurrensen mot betydligt mer återhållsamma svenska bönder.

Det finns avsevärda risker med det här avtalet som grundligt måste utvärderas. Det rör bland annat hur investeringsskyddet kan användas som ett verktyg för att utmana demokratiskt lagstiftning, hur EU:s vilja att massivt öka importen av råolja (från tjärsand) och skiffergas inom ramen för avtalet hotar unionens klimatarbete, och hur avtalets skrivningar om regulativt samarbete kan hämma ny lagstiftning mot exempelvis farliga kemikalier.

Det är risker som är värda att ta på allvar.

Max Andersson (MP), EU-parlamentariker

3 comments

  1. Andre

    Tragiskt att inga medier klarar av att granska TTIP-avtalet! Hur stor chans är det att eländet klubbas igenom av broilerpolitikerna i Bryssel?

  2. Andre

    F.ö så hade brittiska Guardian en intressant artikel om det snarlika TPP-avtalet. Eftersom det tydligen inte funkar att länka den direkta artikellänken här så rekommenderar jag er att googla på ”Guardian + TPP” så får ni upp en artikel som publicerades den 9 oktober. Artikeln bör knappast vara någon förvåning för alla kritiker.

  3. Björn Persson

    Jag undrar hur många fler år Volkswagens avgasfusk skulle ha förblivit oupptäckt om de ”krångliga” dubbeltesterna inte hade funnits.