Malmström ute på djupt vatten i Agenda

I söndags intervjuades handelskommissionär Cecilia Malmström om TTIP i SVT:s agenda (19.15 in i programmet börjar inslaget). Programmet har väckt starka reaktioner från borgerliga ledarsidor, tyvärr kanske inte kring den del av programmet som borde rönt störst uppmärksamhet.

Vad borgerliga ledarsidor tycks fastnat för är att tandkrämsexemplet skulle vara fel. Agenda använder i inslaget ett exempel om en amerikansk tandkräm som innehåller substanser som är förbjudna i EU, men likväl ges tillträde till EU:s marknad och där ägarna skulle kunna stämma stater som likväl försöker förbjuda den från butikshyllorna.

Det är i grunden en teknikalitet, eftersom vi inte kan förbjuda det som redan är förbjudet. Skulle däremot tandkrämen innehålla en kemikalie som, när tandkrämen lanseras, är tillåten inom EU, och som därefter genom ett politiskt beslut i syfte att skydda folkhälsan förbjuds, ja, då kan det hypotetiskt bli aktuellt med en stämning. Ömsesidigt erkännande innebär vidare att vi litar på USA:s sätt att säkerställa att något är säkert, och de litar på vårt (EU:s). Om detta skulle bli en del av TTIP på kemikalieområdet (vilket inte är uteslutet) innebär det att efter att ny kemikalie introduceras i USA, och godkänns där, kan introduceras i tandkräm i EU trots att EU i sin tur inte explicit godkännt kemikalien. Finner EU sedermera att denna kemikalie är potentiellt farlig kan den förbjudas, och då är vi tillbaka till ruta ett (stämning). SVT:s tandkrämsexempel är därav inte helt felaktigt, om än inte särskilt pedagogiskt.

Likväl upprörs man på ledarplats över att Jenny Lundström, som deltog i inslaget i sin yrkesroll, inte titulerades som miljöpartist (hon är fritidspolitiker på kommunal- och landstingsnivå för Miljöpartiet). Då skulle förstås Maria Rankka (som i sin yrkesroll är VD för Stockholms handelskammare, en aktiv debattör i frågan om TTIP) knappast kunna delta i debatten om inte samtidigt hennes tidigare engagemang som vice-ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och medarbetare till Carl Bildt tydligt klargjordes i varje inslag. Visst kan man dock tycka att SVT borde förutsett en sådan kritik och tagit en annan expert. Att Jenny Lundström är miljöpartist är inte direkt någon hemlighet.

Ett fel i SVT:s inslag, som de borgerliga ledarsidorna rimligen borde reagerat på, är Cecilia Malmströms uttalande i programmet om att fallet där Phillip Morris stämt Australien på grund av varningar på cigarettpaketen (plain packaging) ”inte skulle vara möjligt med de nya regler som EU tar fram”. Det är felaktigt. Utifrån förslaget för investeringsskydd för avtalet med Kanada (CETA), som Malmström även hänvisar till, går det inte att finna stöd för ett sådant påstående. Tvärtom, menar över hundra sakkunniga forskare. Även om EU:s nya förslag är ett steg i rätt riktning så går det att stämma på precis samma grunder (fair and equitable treatment/expropriation) som Phillip Morris gör i fallet mot Australien, även om detta alltså görs mot en lag som syftar till att skydda folkhälsan. Antingen vill Malmström skönmåla avtalet, eller så tror hon genuint, alltså helt utan belägg, att fallet Phillip Morris aldrig skulle kunna hända.

Att hon vidare tycktes röra ihop antibiotika och tillväxthormoner under sin intervju i inslaget gjorde inte saken bättre.

Under november ska EU-kommissionen presentera utvärderingen av det offentliga samråd de haft kring ISDS. Det blir intressant att se om Malmström kan stå fast vid den åsikten efter det.

PS: Expressen har även en ledare idag där Stefan Lövfen uppmanas att stå upp för frihandeln inom regeringen eftersom TTIP kommer ge så många jobb och Miljöpartiet rent av har en blogg (jodå, det är den här) som bara kritiserar avtalet. Nu är förvisso bloggens uppgift att granska avtalet,  och det är värt att notera att om Expressens ledarredaktion varit en lite flitigare läsare hade de kunnat läsa hur en ny studie visar att Nordeuropa, med Sverige i spetsen, riskerar att förlora 220 000 arbetstillfällen som en effekt av TTIP. Men men, varför låta vetenskapliga studier komma här och kritisera.

Kommentarer inaktiverade.