Ny studie – TTIP leder till ökad arbetslöshet, Sverige värst drabbat

Debatten kring TTIP har präglats av storstilade ekonomiska prognoser. EU-kommissionen har hävdat att avtalet kommer att ge ett tillskott på över 100 miljarder euro årligen till EU, eller 545 euro per familj varje år. Den dåvarande alliansregeringen menade att avtalet skulle ge så mycket som 1700 kr per svensk/år, en siffra som var helt tagen ur luften. Oavsett siffrornas tillförlitlighet har de använts som ett slagträ i debatten. I veckan har dock en ny studie publicerats från ansedda Tufts University, som sågar tidigare prognoser och i stället menar att TTIP kan leda till ökad arbetslöshet och försämrad tillväxt i EU. Värst drabbade? De nordiska länderna. (Storbritannien ingår inte i studiens definition av Nordeuropa).

Studien använder en annan modell än den CGE (Computable General Equilibrium) som exempelvis CEPRs studie som EU-kommissionen lutar sig mot använder. Metoden, som på flera håll anses vara den mest moderna metoden för att analysera effekterna av denna typ av avtal, har kritiserats sedan tidigare för att ge orealistiska ekonomiska prognoser. Den nya studien från Tufts University lutar sig i stället mot FN:s Global Policy Model, och finner en mängd anmärkningsvärda resultat.
* TTIP kommer innebära minskad nettoexport för stora delar av EU. Nordeuropa är värst drabbat med ca 2 % av BNP.
* TTIP kommer att innebära en nettoförlust av BNP (Återigen värst för Nordeuropa, 0,5 %).
* TTIP kommer att leda till förluster av arbeten som motsvarar 600 000 jobb inom EU, varav drygt 220 000 av dessa kommer att försvinna från Nordeuropa (återigen värst).

Studien finner även att löntagarna kommer att drabbas hårt när det gäller reell förminskad inkomst samt även när det gäller andelen av den ekonomiska omsättningen som tillfaller löntagarna. Dessutom kommer statens inkomster från beskattning att minska. Vidare är riskerna påtagliga för att TTIP kommer att leda till ökad finansiell instabilitet, enligt studien.

Kort sagt; studien finner att TTIP, till skillnad från tidigare uppskattningar, inte alls kommer att leda till ökad tillväxt eller fler jobb, utan snarare tvärtom. Och bland de länder som kommer att drabbas hårdast återfinns alltså Sverige.

Nu bör den här studiens resultat, precis som de tidigare studierna, tas med en stor nypa salt. Men det är till synes uppenbart att TTIPs påstått positiva effekter på sysselsättning och ekonomin är långt ifrån självklara.

Kommentarer inaktiverade.