Banar TTIP väg för klimatkatastrof?

Idag har ytterligare en ny läcka från de hemliga förhandlingarna om TTIP sett dagens ljus. Återigen är det ett EU-förslag om hur man ser på avsnittet om energi och råmaterial i förhandlingarna som läckt ut och publicerats i Washington Post. Dokumentet har många likheter med den tidigare läckan från maj i år, som dock var daterad till september 2013. Det aktuella dokumentet är daterat till 27 maj 2014 och är alltså inför den 6e förhandlingsrundan som inleds i Bryssel nästa vecka. Bl.a. vill EU att USA åtar sig en juridiskt bindande klausul om att exportera gas (skiffergas) och råolja till EU;
“The EU proposes to include a legally binding commitment in the TTIP guaranteeing the free export of crude oil and gas resources by transforming any mandatory and non-automatic export licensing procedure into a process by which licenses for exports to the EU are granted automatically and expeditiously.”

I dagsläget har USA väldigt strikta regler när det gäller energiexport. Enligt miljöorganisationen Sierra Club skulle EU:s förslag, om det realiserades, leda till att en helt ny marknad skapas för oljeindustrin, som leder till större vinster som i sin tur investeras i mer olje- och skiffergasproduktion, med påtagligt negativa effekter för såväl klimatet som miljön.

I ett gemensamt pressmeddelande av flera miljöorganisationer skriver Jordens vänner att det läckta förslaget ytterligare spär på farhågorna att det avtal som nu förhandlas fram bakom lyckta dörrar riskerar att underminera regleringar som är till för att skydda oss från farliga klimatförändringar. Peter Fuchs, från tyskbaserade Power-Shift, menar att de egentliga vinnarna om EU:s förslag blir verklighet är gas- och oljeindustrin, medan det är samhället och miljön som blir förlorarna. Steve Kretzmann, från Oil Change International, kallar förslaget helt oansvarigt och menar att det är att likna med en närmast total likgiltighet inför klimatförändringens konsekvenser.

TTIP tycks kunna leda hela vägen mot en klimatkatastrof,  åtminstone om EU-kommissionen får som den vill. Det är hög tid att förhandlingarna öppnas upp för insyn och vi får en seriös debatt om vilka allvarliga konsekvenser det här avtalet faktiskt kan få.

Läs mer; Den amerikanska miljöorganisationen Sierra Club med en längre analys av dokumentet (på engelska)

Kommentarer inaktiverade.