5e förhandlingsrundan inleds idag – fortfarande bakom lyckta dörrar

Idag inleds den femte förhandlingsrundan om TTIP i Arlington, Virginia. På dagordningen står  diskussioner om bl.a. investeringar (dock med undantag från ISDS eftersom EU-kommissionens offentliga samråd fortfarande pågår), regleringar, offentlig upphandling, immaterialrätt, arbete (labour, oklart om det är arbetsrätt eller vad som avses) och miljö. EU-kommissionen presenterade nyligen positionspapper på fem nya områden (bl.a. kemikalier) och menar att öppenheten nu är större än någonsin. Något som inte alla håller med om.

Idag har nämligen fler än 250 organisationer, miljögrupper, medborgarrättsorganisationer, fackliga organisationer, djurskyddsgrupper, m.m. skickat ett brev till handelskommissionär Karel de Gucht där organisationerna uttrycker sin ”djupa oro” över bristen på insyn i förhandlingarna samt uppmanar Kommissionen att öppna förhandlingsprocessen för allmänheten och exempelvis offentliggöra förhandlingsmandatet och den förhandlingstext som nu finns på bordet. Bland de organisationer som skrivit under brevet återfinns Oxfam, Greenpeace och svenska Naturskyddsföreningen.

Frågan om att offentliggöra förhandlingsmandatet diskuterades så sent som förra vecka på ett möte med ministerrådet, men där stoppade medlemsländerna ett offentliggörande av texten, vilket fick stark kritik från den gröna gruppen i EU-parlamentet.

2 comments

  1. Vorsteh

    Är det en anledning att man inte kan baka in detta i WTO? Är de andra WTO-medlemmarna inte intresserade av att handla sinsemellan?
    Två gamla dryckesbröder, den ena farbror, den andra yngre halvkusin skall nu göra upp ett affärspaket i slutet på deras belåningscirkus.

    • Rikard

      WTO-förhandlingarna har strandat i och med DOHA-rundan, så det är därför EU m.fl. nu sätter full fart med en mängd bilaterala handelsavtal i stället, där man kan sätta sina egna villkor utan att behöva ta hänsyn till exempelvis utvecklingsländerna