EU-kommissionen skjuter blankt mot mur av sekretess

Igår offentliggjorde EU-kommissionen till slut (det har varit på gång ett tag) skapandet av en ”expertgrupp” som skall bistå kommissionen i förhandlingarna om TTIP. Gruppen, som består av representanter från olika industrisektorer samt miljö-, konsument- och fackorganisationer, kommer att ha sitt första riktiga arbetsmöte den 25 februari. EU-kommissionens chefsförhandlare i TTIP, Ignacio Garcia Bercero, kommer att vara ordförande.

Gruppen har ingen formell makt, utan kommer endast att fungera som en strikt rådgivande instans till EU-kommissionen, och kommissionen är således inte på något sätt bundna av vad gruppen kommer fram till eller rekommenderar. Deltagarna i gruppen kommer, under stränga konfidentialitetskrav, att få ta del av icke offentliggjorda positionspapper från EU samt även viss förhandlingstext.

Skapandet av gruppen ligger i linje med EU-kommissionens senaste ”taktiska reträtt” när det gäller TTIP. Genom att för stunden frysa förhandlingarna om Investor-State Dispute Settlements (ISDS) och genom skapandet av denna expertgrupp ”ha en nära dialog med intressenter och därigenom skapa det bästa resultatet för europeiska medborgare” hoppas kommissionen kunna stävja den kritikerstorm som riktats mot avtalet.

Flera organisationer och enskilda politiker har varit skeptiska till EU-kommissionens skäl att frysa ISDS-delen av förhandlingarna, och det finns skäl att se även skapandet av denna expertgrupp som något av en skenmanöver. Visst är det bra att kommissionen nu ger ett par organisationer från civilsamhället mer insyn, men endast full öppenhet i förhandlingarna hade kunnat ge en rimlig debatt kring avtalets innehåll, och hur det kan påverka miljön, demokratiska principer och vanliga medborgare. Gårdagens besked lär användas i marknadsföringssyfte av avtalets förespråkare som ett ”historiskt beslut för ökad öppenhet” i förhandlingarna. Snarare handlar det om att skjuta blankt mot den mur av sekretess som omger förhandlingarna om TTIP.

One comment

 1. Stan

  Det här låter intressant –
  Harry Reid Effectively Kills Obama’s TPP and TTIP International Trade Deals

  One of President Barack Obama’s top priorities ever since he entered the White House has been to achieve two international trade deals, one with Europe, and the other with Asia, that will enable international corporations to override the laws in participating nations and thus to provide ultimate corporate control over regulations concerning pesticide-use, food-safety, global-warming abatement, collective bargaining, and other such matters.

  On Wednesday 29 January 2014, the leader of congressional Democrats, Harry Reid — the U.S. Senate Majority Leader — came out publicly saying, ”I’m against fast track.” This means that unlike the international-trade treaties that were rammed through Congress under George W. Bush, Obama’s trade deals won’t be — and that they are thus now practically dead.

  http://www.opednews.com/articles/Harry-Reid-Effectively-Kil-by-Eric-Zuesse-Corporate-Accountability_Corporate-Corruption-Crime_International-Trade-Agreements_President-Barack-Obama-POTUS-140130-857.html