Världsnaturfonden m.fl till attack mot TTIP

Tio miljöorganisationer från civilsamhället, däribland Världsnaturfonden (WWF)och Jordens vänner (FOE), varnar nu i ett öppet brev  för riskerna med TTIP och hur avtalet kan komma att hota miljölagstiftning och sociala reformer. Man tar upp frågan om Investor-State Dispute Settlements (ISDS) och varnar för hur risken för stater att bli stämda kan leda till en ”avkylningseffekt” när det gäller ny miljölagstiftning, och hur mindre medlemsstater utan större ekonomiska muskler (för att klara av stämningar) helt enkelt riskerar att lämna över delar av sitt självbestämmande till transnationella storföretag.

Organisationerna tar även upp oroande tendenser gällande vilka handelshinder det egentligen är EU och USA vill få bort via TTIP. Tullarna mellan parterna är som bekant redan idag mycket låga. Vad man är ute efter är snarare andra former av ”handelshinder”, vilket således skulle inkludera livsmedelslagstiftning, kemikalielagstiftning och dataskyddslagstiftning. Lagstiftning som förvisso är till för att skydda konsumenterna, men å andra sidan innebär att exempelvis många amerikanska produkter (däribland hormonbehandlat kött, många GMO-produkter samt klorsköljda kycklingar) har restriktioner på EU:s marknad.

Kombinationen av ISDS och ömsesidigt erkännande av regleringar riskerar enligt organisationerna att leda till att EU förlorar sin position som en föregångsregion när det gäller lagstiftning i allmänhetens intresse rörande livsmedel, kemikalier, miljöskydd och klimat.

Man avslutar med att poängtera att den massiva kritik mot avtalet som kommit från organisationre på båda sidor Atlanten är berättigad – vad som under TTIP maskeras som ett handelsavtal kan mycket väl vara ett illvilligt försök att underminera de konsument- och miljöskyddslagar som gemensamt byggs upp över decennier.

Lästips; Techdirt recenserar en bra artikel om behovet (eller snarare avsaknaden av behovet) av ISDS i TTIP

6 comments

 1. Magnus Nilsson

  Detta måste vara århundradets konspirationsteori:
  ”… vad som under TTIP maskeras som ett handelsavtal kan mycket väl vara ett illvilligt försök att underminera de konsument- och miljöskyddslagar som gemensamt byggs upp över decennier.”
  En sak är att handelsintressen kanske i vissa fall vägs mot en del regleringar på ett sätt som ex miljörörelsen inte gillar. Men tanken att det TTIP inte egentligen är ett handelsavtal utan en förevändning att ”underminera” viss lagstiftning är det faktiskt foliehattsvarning på. Varför skulle politikerna i EU och USA vilja göra det? Hade de inte velat ha den typen av regleringar skulle de ju inte ha funnits.

 2. Carl Schlyter

  Magnus
  Problemet är vilka ”de” du syftar på i sista meningen. De kan betyda de företag som tror sig kunna skaffa sig ekonomiska fördelar genom ISDS och ömsesidigt godkännande av standarder. De, de som oroar sig är de som med näbbar och klor arbetat för en hög standard som sedan kan undermineras genom att en svagare standard accepteras eller att en starkare standard visar sig omöjlig att besluta om. Vilka hänsyn som tas vid handelsförhandlingar har vi stor erfarenhet av och då hamnar kortsiktiga ekonomiska intressen i centrum. Hade TTIP varit ett handelsavtal hade det hetat TFTA-istället. Jag vet dock inte om handel med foliehattar påverkas av detta avtal, de flesta hade nog gett Snowden en innan han avslöjade sina dokument.

 3. Carl Schlyter

  Du menar givetvis politikerna, men jag menar vilka de lyssnar till, som ett förtydligande.

 4. Magnus Nilsson

  Politikerna lyssnar säkert till alla och är dessutom vanliga medborgare. Frågan är varför det skulle gå med på radikalt förändrade regler i ett handelsavtal jämfört med vad de annars går med på? Svaret är naturligtvis för att man i en förhandling tvingas kompromissa. Men det finns för det första inget skäl att tro att alla kompromisser går åt ”fel håll”, och för det andra ingen skäl att uppfatta eventuella kompromisser som katastrofala bara för att exempelvis miljörörelsen inte gillar dom. Effekterna av kompromisser måste vägas mot nyttan av ökad handel. Din argumentation utgår från att de som förhandlar och senare kommer att besluta om TTIP-avtalet har radikalt andra värderingar och verklighetsbild än de länder och institutioner de representerar. Jag tror att det är en start överdriven hotbild. Och som sagt, in ursprungliga tanke att TTIP:s huvudsyfte skulle vara att bli av med regleringar är — milt talat — udda.

 5. Pingback: Nya propagandavideor om TTIP med svenska handelsministern | ttippen.se