Kommissionen håller ”dialog med civilsamhället”. 75 % av deltagarna från ekonomiska särintressen

Idag håller EU-kommissionen sitt andra ”dialogmöte med civilsamhället” om TTIP i Bryssel. Mötet kommer behandla resultaten av den tredje förhandlingsrundan, som hölls i Washington i december. På sin hemsida skrivit kommissionen att ”As part of an ongoing commitment to transparency, DG TRADE is organising a second Civil Society Dialogue to discuss progress and to exchange views on the TTIP.” (på sv. ungefär. ”Som en del av sitt åtagande för öppenhet, organiserar DG Trade (kommissionens avdelning för handel) en andra ”dialog med civilsamhället” för att diskutera framsteg och utbyta åsikter rörande TTIP). Det är bara ett problem. Civilsamhället är inte ensamma på mötet.

Av de 196 registrerade deltagarna, utgörs endast 30 stycken (ca 15 %) av representanter från, just det, civilsamhället. Bortsett från knappt tio fackliga organisationer, och ett fåtal andra som snarast får rubriceras som offentliga institutioner, utgörs deltagarna av representanter från ekonomiska särintressen. Minst 75 % av deltagarna på kommissionens ”dialog med civilsamhället” är representanter från industrin.

Kommissionen tycks benägen att ta hyckleriet till nya nivåer.

(Uträkningen gjordes relativt snabbt och vi reserverar oss således för att siffrorna kan variera något ynka)

Fler om TTIP idag; HAX,

3 comments

  1. Magnus Nilsson

    Men 15 stycken är ju rätt mycket. Och att 75 procent är från ”industrin” förefaller fullt rimligt. Det finns ju enormt många fler företag och branscher än de organiserade intressen ni kallar ”civilsamhället”. Andelen medborgare som känner till, sympatiserar med eller är engagerade i olika civilsamhällesorganisationer är ju marginellt. De representerar kort sagt i huvudsak sig själva och inte något civilsamhälle.

    • Rikard

      Njae. För det första rör det sig i det här fallet om vad EU-kommissionen, av ”öppenhetsskäl”, anordnar och kallar en ”dialog med civilsamhället”. Det är rent hyckleri. Vad det rör sig om är ett samtal med industrin med vissa inslag från civilsamhället och fackliga organisationer. Därutöver sitter industrin redan med under förhandlingarna och har helt andra ingångar till förhandlarna än vad civilsamhället har. Det hade också en helt annat möjlighet att sätta agendan redan innan förhandlingarna inleddes. Att kalla medlemmsantalet marginellt är att underdriva, Naturskyddsföreningen t.ex. har 192 000 medlemmar. WWF 5 miljoner.