Charmoffensiv från regeringspartierna och näringslivet

Ett nytt år är kommet, och TTIP-förhandlingarna går vidare. Den tredje förhandlingsrundan hölls den 16-20e december i Washington, och följdes upp av flera debattartiklar i svenska medier från förespråkare från regeringspartierna och näringslivet. Även om de största nyhetsmedierna fortfarande inte presenterat någon längre artikel om TTIP, är det åtminstone fritt fram på debattsidorna. I vad som närmast kan beskrivas som en charmoffensiv har handelsminister Ewa Björling (M), följd av Ebba Busch Thor (KD) samt tidigare Timbro-vd:n Maria Rankka (numer vd för Stockholms handelskammare) skrivit debattartiklar som framhåller påstådda fördelar med TTIP. Carl Schlyter m.fl. har också bemött artiklarna.

Handelsministerns debattartikel, som publicerades i mitten av december och som vi tidigare skrivit kort om, ägnar inte en stavelse åt någon av den massiva kritik mot de hemliga förhandlingarna som formuleras. I stället lanserar regeringen nu en strategi för att genomföra avtalet, precis såsom EU-kommissionen har beställt. Syftet är att ”styra” (”keep a handle on”) medias beskrivning av och rapportering kring förhandlingarna. På punkt efter punkt följer regeringen rekommendationerna i den kommunikationsstrategi som EU-kommissionen tagit fram, som väckte stor uppståndelse när den danska tidningen Notat läckte detaljerna kring den för en dryg månad sedan.

I debattartikeln nämns som sagt inte ett ord om kritiken, vare sig rörande det tänkta innehållet, eller det hemlighetsmakeri som omger förhandlingarna. Det ligger dock helt i linje med instruktionerna i EU-kommissionens strategi. Där uppges att man skall kommunicera vilka ekonomiska effekter TTIP eventuellt kan ge och inte ”dras in i” diskussioner kring kritik baserad på integritets-, miljö- och konsumentskydd.

Regeringen avser även att låta sina kontor i Bryssel, Paris och Washington bedriva lobbying för avtalet, genom samverkan och aktiviteter på plats med handelskammare och Business Sweden. Samma sak gäller för vilka aktörer regeringen tänker föra samtal med i Sverige; ”svenska företag, branschorganisationer och representanter för fack och arbetsgivare”. Inga miljöskyddsorganisationer. Inga konsumentorganisationer. Inga organisationer för medborgerliga rättigheter. Förhandlingarna har fått hård kritik för att vara ett dukat bord för industrin där företrädare för allmänintresset inte släpps in. Regeringen tycks ha bestämt sig för att slå in på samma bana.

Danska Notat har nyligen återigen publicerat en mycket läsvärd artikel om hur folkvalda politiker hålls borta från insyn i förhandlingarna, och tar där upp Ewa Björlings debattartikel som ett specifikt exempel på hur EU-kommissionens kommunikationsstrategi börjar slå rot.

Det är bara att hoppas att regeringens strategi att försöka tiga ihjäl kritiken mot avtalet inte lönar sig.

 

4 comments

 1. kgb35

  Sedan ett tag är jag intresserad av om det går att ”stämma” dem för trolöshet mot huvudman? Regeringens bästa borde vara till för Sveriges bästa. Det finns i varjefall en lag för detta enligt wikipeida:

  Trolöshet vid förhandling med främmande makt är ett brott enligt svensk lag. I 19 kap 3 § brottsbalken står:
  ”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Trol%C3%B6shet_vid_f%C3%B6rhandling_med_fr%C3%A4mmande_makt

  • Rikard

   Intressant idé, dock är det nog svårt i samband med TTIP, åtminstone just nu. Rent tekniskt är det ju inte heller regeringen som förhandlar, utan EU. Kanske mer relevant i samband med FRA, åtminstone i nuläget, men i båda fallen skulle det behövas en hel del research

 2. kgb35

  Du får gärna rätta första meningen till:
  Sedan ett tag är jag intresserad av om det går att ”stämma” dem för trolöshet mot huvudman?

 3. Pingback: 9 jan |