Carl Schlyter och Kew Nordqvist skriver om TTIP i SVD

Idag har Carl Schlyter tillsammans med riksdagsledamoten Kew Nordqvist (MP) publicerat en debattartikel i Svenska Dagbladet, ni hittar den här eller inklippt nedan;

Handelsavtal kan sätta miljöskyddet ur spel

Bakom slutna dörrar pågår just nu förhandlingar om ett handelsavtal mellan EU och USA som bland annat kan leda till att amerikanska företag kan stämma europeiska länder om de till exempel skärper miljölagstiftningen. Det skriver Kew Nordqvist (MP) och Carl Schlyter (MP).

Tobaksjätten Philip Morris har stämt regeringarna i Uruguay och Australien. Ländernas krav på varningar på cigarettpaketen, en produkt som årligen dödar 700000 människor bara i EU, sägs inkräkta på bolagets utrymme för marknadsföring.

Ett amerikanskt företag kräver regeringen i Kanada på 250 miljoner dollar. Skälet: Uteblivna framtida vinster, eftersom provinsen Quebec inte tillåter utvinning av skiffergas genom den för miljön fullständigt katastrofala fracking-metoden.

Slovakien tilldömdes förra året att betala ett holländskt bolag 22 miljoner Euro. Skälet: Efter katastrofala privatiseringar av sjukvården ändrade en ny regering 2006 regelverket och krävde att företag inom sektorn skulle arbeta på basis av icke-vinst.

Det gemensamma i dessa exempel är att de nationella reglerna utmanas av starka företag i rättsprocesser i slutna rum, så kallade Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Detta är en av de mekanismer som diskuteras i det handel- och investeringsavtal som nu förhandlas mellan EU och USA. Andra förhandlingsrundan avslutades nu i veckan. Avtalet, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), skulle bland annat kunna leda till att amerikanska företag får rätt att stämma EU-länder, däribland Sverige, för förändrade villkor som försämrar vinstmöjligheterna, exempelvis stärkt miljöskyddslagstiftning.

Avtalet diskuterades ingående under president Obamas besök i Stockholm tidigare i år, och precis som med det så hårt kritiserade Acta-avtalet ser USA den svenska regeringen som en viktig allierad för att driva igenom ett så långtgående och för industrin gynnsamt avtal som möjligt. Ett avtal som i första hand gynnar storföretagen – inte medborgarna.

Precis som i tidigare fall, när EU-kommissionen och USA diskuterat frihandelsavtal bakom stängda dörrar, uppstår en grov snedfördelning mellan vilka intressen som kommer till tals. Enligt en undersökning av Corporate Europe Observatory, en organisation som granskar lobbyismen inom EU, har EU-kommissionen haft inte mindre än 130 möten med olika intressenter för att stämma av läget inför förhandlingarna. Åtminstone 119 av dessa möten (92 procent) var med representanter från ekonomiska särintressen.

Med den gigantiska snedfördelningen i bakhuvudet är det inte konstigt att avtalet ser ut att innehålla det företagen helst vill ha – möjligheten att stämma nationella regeringar av den enkla anledningen att regeringarna försöker skydda miljön, klimatet och sina medborgare. Redan risken att bli stämd inför en sådan sluten panel kan hämma länder – eller, som det nu blir, EU – från att införa regler till skydd för folkhälsa, miljö och konsumenter. Det får inte ske.

Det finns naturligtvis argument för att reglera investerares rättigheter i andra länder. Men regelverken måste vara balanserade och i slutändan sätta allmänintresset först. Det uppnås inte med en förhandlingsprocess där EU-byråkraterna sitter i knät på lobbyisterna i slutna förhandlingsrum. Dessa hemliga förhandlingar måste fram i ljuset, så att medborgare, frivilligorganisationer, folkvalda politiker och oberoende akademiker på ett transparent sätt ges möjlighet att påverka innehållet i förhandlingarna. Först då kan vi få handelsavtal som på allvar tjänar medborgarna – inte enbart storföretagen.

KEW NORDQVIST (MP)

riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

CARL SCHLYTER (MP)

Europaparlamentariker, vice ordförande miljöutskottet

Fotnot: I ett försök att motverka hemlighetsmakeriet och i så lång utsträckning som möjligt informera allmänheten om förhandlingarna och avtalets potentiella effekter startar Carl Schlyter en blogg, ttippen.se, där de senaste nyheterna om TTIP och allt som berör förhandlingarna kommer att publiceras.

8 comments

 1. Lennart Lindberg

  Intressant, MEN hur kan ett holländskt företag stämma slovakiska staten med hjälp av regler i ett framtida handelsavtal mellan EU och USA??

  • Rikard

   Det finns redan idag flera bilaterala handelsavtal där man har ISDS (Investor-State Dispute Settlements), vilket tyvärr är väldigt problematiskt. Ett sådant existerar alltså som ger ett holländskt bolag möjlighet att stämma Slovakien. Även Vattenfall stämmer ex. nu Tyskland för deras avskaffande av kärnkraften på samma premisser.

   Om TTIP skulle antas (och innehålla ISDS) skulle det ge möjligheter för amerikanska företag att stämma EU-länder, men antagligen även europeiska företag att göra samma sak (via filialer i USA), vilket alltså blir än värre än hur det redan ser ut idag. TTIP ser ut att bli världens största frihandelsavtal och sätter således även normen för hur framtida frihandelsavtal kommer att se ut.

   Vi vill bli av helt med ISDS. Inte öppna upp för att ännu fler stora företag kan stämma stater p.g.a. lagstiftning de inte gillar.

 2. Larsa

  Wikileaks har publicerat en del av avtalet.

  Democracy Now:

  ”LORI WALLACH: Well, free trade is a pretty theory, but as yesterday’s WikiLeaks showed, the TPP has very little to do with free trade. So, only five of the 29 chapters of the agreement even have to do with trade at all. What’s in that intellectual property chapter? What the Cato Institute would call rent seeking—governments being lobbied by special interests to set up special rules that give them monopolies to charge higher prices. What does that mean for you and me? In that agreement, we now can see the United States is pushing for longer monopoly patents for medicines that would increase the prices here. They’re looking for patenting things like surgical procedures, making even higher medical costs. They’re looking to patent life forms and seeds. And with respect to copyright, the U.S. positions are actually even undermining U.S. law. So, for Internet freedom, if you didn’t like SOPA, the Stop Online Piracy Act, the domestic law that Congress and amazing citizen activism killed last year when it was attempted to be pushed here domestically, huge chunks of SOPA are pushed through the backdoor of this intellectual property chapter.

  Now, what the heck is that doing in a free trade agreement? I would imagine the Cato Institute is also wondering: Are Adam Smith and David Ricardo, the free trade philosophers, rolling in their graves? Because that is protectionism. This is patent monopolies. This is copyright extensions. This is actually exactly what Bill just talked about, which is powerful special interests—Big Pharma, Disney and the other big-content guys—undermining us as consumers—our access to the Internet, our access to affordable medicine—and they’re using their power to put that into an agreement that they’ve got misbranded as ”free trade.” That’s what’s the real TPP. So maybe, actually, we agree, between the consumer group Public Citizen and Cato, that what’s in TPP, whatever you think about free trade, ain’t so good for most of us.”

 3. Marckus

  Skulle uppskatta om man gör en maillista som man kan prenumerera på där alla uppdateringar publiceras. Med alla webbsidor som publiceras idag är det, tycker jag, svårt att komma ihåg att följa dem alla utan att få notifieringar per mail.

 4. Carl Schlyter

  Tack för tipset Marckus och även andra som föreslår vidare aktivitet på FB mm, vi ska se vad vi kan göra.

 5. Joakim Jansson

  Frihandels avtal har redan på eu nivå skapat de problem vi ser idag med en självförsörjnings grad på livsmedel krupit ner under 50 %
  Innan eu och frihandel och innan eu stöden betalade sig lantbruk i Sverige var det under en period dåligt med kött blev det dyrare och folk åt mindre men lönsamheten låg hela tiden på samma nivå för när det köptes mindre kött blev det dyrare. Så kan man välja att se det ur en folkhälso synpunkt då det idag faktiskt finns en överkonsumtion på kött och andra produkter och det kan tyckas som en bra tid för lantbruket men mat är dyrare att producera i Sverige med bättre djurskydd och högre skatter och kan inte konkurrera med billig import kött.

 6. Jussi Ora

  Hej,
  Tack för alla info som läggs upp här om avtalet. Det är helt galet att någon kan gå med på så tokiga villkor. Kan någon ge mig ett tips om vilka politiker man kan skriva till för att säga sin mening. Förhoppningsvis också kunna få många fler till det. För min del räcker det med denna antidemokrati.