Välkommen till TTIPPEN!

Jag heter Carl Schlyter och är EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Jag har arbetat många år mot övervakning och kontroll av oss medborgare, ibland med lyckat resultat som t ex ACTA. Jag drev ACTA-bloggen långt innan debatten blev stor och offentlig nog för att vi skulle vinna. Nu kommer TTIP, nästa hot. Även denna gång är hemlighetsmakeriet omfattande, några få stora företags intressen sätts före såväl medborgarnas och miljöns intressen som småföretagens.

I många år har jag arbetat även för tillgång till mediciner, om USA driver samma linje i TTIP som de gör i TPP förhandlingarna så hotas även rätten till liv av detta avtal, allt offras på girighetens altare. När företagen kan stämma stater för att de försöker skydda hälsa och miljö så hämmas vi politiker och medborgare att stifta de lagar som leder utvecklingen framåt. TTIP kommer handla om sk ”investor to state dispute settlements” som vi vet kan leda till stora problem och kostnader för skattebetalarna, enbart när samhället försöker genomföra demokratiskt fattade beslut.

Trots alla sina brister så har EU betydligt starkare regler för djurhälsa och välfärd än USA, det kommer ske strider även om detta. Regler kring fildelning, kloning, patent, genmanipulation, produktsäkerhet och miljökrav kommer också beröras. TTIP kommer med säkerhet användas för att återigen försöka driva igenom kontroversiella bitar av ACTA och andra avtal som de inte lyckats få igenom förut.

Den här sidan vänder sig till alla som vill veta mer om TTIP. Alla som tycker det enda rimliga sättet att fatta beslut är i dialog med folket, inte enbart stora företag. Alla som vill ha öppenhet och transparens. Till de som vill kunna ha tillräckligt med information för att kunna utöva sin demokratiska rätt att påverka.

Själv är jag mycket kritisk till formerna för beslutsprocessen kring TTIP samt även till det fokus som ligger på kortsiktiga vinster och företagens intressen. Tillsammans kan vi antingen stoppa TTIP eller förändra det i grunden till ett avtal för USA:s och EU:s folk. Enda chansen till det är om vi släpar ut det från förhandlingsdelegationernas dunkel ut i offentligheten och får en offentlig debatt om innehållet. Då får de som stödjer innehållet åtminstone försöka förklara varför de tror att det gynnar allmänheten eller någon annan. Oavsett vilken åsikt du har hoppas jag att du ska finna korrekt och nyttig information på denna sida, basfakta som du kan tolka själv. Analyser av TTIPPEN bjuder vi på därtill. Jag är ansvarig för sidan och redaktör är R.Allvin, kontakta oss gärna för åsikter, synpunkter, eller relevanta dokument eller länkar.

4 comments

 1. Arne Plahn

  Tycker att ni borde publicera så mycket som möjligt om detta och därför är denna blogg ett bra initiativ. Ni borde också finnas på Facebook. Med det lilla som är skrivet om detta så betyder det att detta åsidosätter de enskilda staternas och för den delen också EUs demokratiska styresskick, till förmån för de stora multinationella företagen. I all synnerhet med Investor-State Dispute Settlements (ISDS) som sätter företagens makt högre än den enskilda nationens lagstiftning!

 2. Per A Eklund

  Viktigt att öppen debatt förs. ”Om tyfonen som hotar”, Le Monde Diplomatique,.

  Svenska väljare bör kräva att riksdagspartier visar sin ståndpunkt. Le Monde Diplomatique i tidning november 2013 införde detaljerad artikel om TTIP ”Le traite transatlantique, un typhon qui menace les Europeens”. Artikeln beskriver hur öppenhet och demokrati åsidosätts med hemliga förhandlingar förda med påverkan av starka multinationella företag.
  Per A

 3. Bert Hoflund

  Äntligen ett initiativ som verkligen behövs sprida info om TTIP.

  I Arbetet den 15/11 får vi veta att ”Frihandelsavtal med USA oroar EU-fack”, men de svenska facken ser inget hot. Sacos internationella sekreterare Åsa Ehninger Berling och LO:s chef för internationella avdelningen Loa Brynjulfsfottir håller med Olof Erixon, Svenskt Näringsliv, om att ”Det här är en vinn-vinn-situation” och kan ge en positiv skjuts åt sysselsättningen. Man har dock vissa farhågor och Philip Morris stämning av Australien för varningstexterna på cigarettpaket omnämns. Men det rubbar inte Åsa Ehninger Berling, Saco, som säger: ”Trots det vill jag ändå betona att vi i grunden är positiva till ett avtal.”

 4. Börje Pettersson

  Äntligen! Jag fick tipset genom Gemensam Välfärds mejllista om artikeln i SvD och där hittade jag sedan denna blogg. Jag har varit kallsvettig och skakis en längre tid över detta handelsavtal och i synnerhet tystnaden runt det. Att vi medborgare skall ställas inför fullbordat faktum utan att ha kunnat förbereda oss. Det skulle inte vara första gången. I de forum där jag rör mig är man minst lika orolig. Hoppas verkligen att informationen får stor spridning. Jag gör vad jag kan. Initiativen till spridning måste nog komma från oss medborgare. Annars är risken stor att allt mörkas. Jag vet att detta avtal är okänt för en stor majoritet av befolkningen. Det oroar. Än en gång, tack för detta initiativ!